Grad Opatija proglasio sajamske dane za predstojeće razdoblje

U svrhu dodatne turističke ponude sajamskim danima proglašavaju se sljedeći dani:

  • 1. studenoga 2023. godine povodom blagdana Svi Sveti
  • od 10. do 12. studenoga 2023. godine za vrijeme trajanja manifestacije Festival čokolade 2023.
  • od 01. prosinca 2023. do 07. siječnja 2024. godine za vrijeme trajanja manifestacije Advent u Opatiji 2023.

Prigodno obavljanje djelatnosti na površinama javne namjene tijekom sajamskih dana obuhvaća isključivo lokacije za koje postoji važeće odobrenje za privremeno korištenje javnih površina u 2023. godini ili koncesijsko odobrenje za 2023. godinu te obuhvaća pružanje usluga ili prodaju proizvoda, odnosno namjenu, za koje je odobrenje izdano.

Priloženi dokumenti

Opatija