Grad Opatija proglasio sajamski dan

Na inicijativu Udruženja obrtnika Opatija, kao i dijela poduzetnika, a u svrhu poboljšanja turističke ponude tijekom blagdana Velike Gospe, zamjenica gradonačelnika donijela je danas 11. 08. 2023. godine Odluku kojom se 15. kolovoza 2023. godine proglašava sajamskim danom na području Grada Opatije. Sajamski dan održava se u vremenu od 08.00 do 24.00 sata.

Grad Opatija se tako pridružio brojnim drugim gradovima i općinama u donošenju ovakve odluke kojom se pruža podrška dijelu poduzetnika da u vrijeme kada je mogućnost za to najveća ostvare prihode potrebne za osiguravanje egzistencije.

Prigodno obavljanje djelatnosti na površinama javne namjene tijekom sajamskog dana obuhvaća isključivo lokacije za koje je već izdano važeće odobrenje za privremeno korištenje javnih površina ili koncesijsko odobrenje za 2023. godinu, uz pridržavanje uvjeta korištenja površina javne namjene, kao i sukladno propisima kojima su uređeni minimalno-tehnički uvjeti, radno vrijeme i drugi uvjeti.

Ističemo također da prema Zakonu o trgovini prigodna prodaja u vrijeme održavanja sajmova ili manifestacija obuhvaća isključivo prodaju organiziranu u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi na kojima je dopuštena prodaja samo proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija.

Nadamo se da će ova Odluka trgovcima koji odluče raditi na blagdan Velike Gospe biti dostatan preduvjet za obavljanje djelatnosti, budući da tumačenje, primjena i nadzor nad primjenom Zakona leži na nadležnim državnim tijelima (Državni inspektorat, Ministarstvo gospodarstva).

Priloženi dokumenti

Opatija