Grad Opatija u projektu za mlade – Europe Goes Local

U najveći europski projekt u području rada s mladima Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level kroz otvoreni poziv Agencije za mobilnost i programe EU uključeno je još 16 hrvatskih gradova, odabranih na temelju kvalitativne procjene iskazanog interesa.

Uz Grad Opatiju u ovaj su projekt ušli i Grad Belišće, Grad Crikvenica, Grad Čakovec, Grad Donja Stubica, Grad Gospić, Grad Koprivnica, Grad Križevci, Grad Ploče, Grad Pula-Pola, Grad Slatina, Grad Šibenik, Grad Umag – Umago, Grad Vinkovci, Grad Vrgorac i Grad Zagreb.

Uključenje u projekt Europe Goes Local odabranim će gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+. Osnovni cilj projekta je poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Izvor: Ampeu.hr

Opatija