Projekti u tijeku

Popravak podnih obloga i opremanje Sportske dvorane Marino Cvetković

Ukupna vrijednost projekta: 82.997,74 EUR

Iznos bespovratnih sredstava: 46.478,73 EUR

Trajanje projekta: lipanj 2023. – listopad 2024.

Partner: Opatija 21 d.o.o.

Izvor sufinanciranja: Natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih objekata u 2023. godini

Cilj projekta je ulaganje i opremanje sportske dvorane u cilju osiguravanja njezine dugoročne održivosti i zadovoljavanja javnih potreba u sportu te podizanje kvalitete bavljenja sportom i poboljšanje zdravlja građana na području Grada Opatije. Projektom se planira sanacija mehaničkih oštećenje parketne plohe i obnova završne obrade parketne površine ukupne površine 1.700 m2, nabavka košarkaških koševa (2 kom) za veliku dvoranu sportske dvorane te nabava novih lopti za razne sportove (ukupno 10 kom), uključujući lopte za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Rekonstrukcija Društvenog doma Poljane u Područni vrtićki objekt Poljane

Naziv korisnika: Grad Opatija

Ukupna vrijednost projekta: 229.345,01 EUR

EU sufinanciranje projekta: 229.345,01 EUR

Razdoblje provedbe projekta: od 23.03.2023. do 30.06.2026.

Projekt financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost pod referentnim brojem NPOO.C3.1.R1-I1.01.0310.

U okviru projekta Grad Opatija i partner, Dječji vrtić Opatija osigurat će infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za građane Opatije. Kroz rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine Društvenog doma Poljane stvorit će se uvjeti za osnivanje dvije dodatne jasličke skupine za 24 djece s područja grada Opatije u okviru 2 dodatna dnevna boravka. Ciljne skupine projekta su građani grada Opatije, Dječji vrtić Opatija te Dječji vrtić Poljane koji će biti rezultat rekonstrukcije postojećeg društvenog doma. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 229.345,00 EUR Projekt je financiran kroz mjere Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

„Financira Europska unija – NextGenerationEU”
nursery-2114173_960_720
Očuvanje, zaštita i promocija tradicijske i kulturne baštine Ika te turistička promocija mjesta

Interpretacija 300. let škvera va Ike

Projekt doprinosi specifičnom cilju FLAG natječaja - promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnim resursima i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine. Interpretacija je usmjerena na definiranje identiteta i tradicije Ike, njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu te tradicijska znanja (posebno u brodogradnji) koja se želi prenijeti na buduće generacije, a s ciljem očuvanja identiteta područja.U sklopu projekta bit će izdana istoimena prigodna fotomonografija, organizirane regate tradicijskih plovila, radionice za djecu i mlade na temu popularizacije tradicijskih zanata – poput kalafata, tesara, ribara i pomoraca. Na trgu će biti postavljena interaktivna info točka s prikazom proširene stvarnosti i prigodnim animacijama. Također, bit će postavljen spomenik - kobilica broda posvećen ikarskom identitetu mjesta ribara i brodograditelja, rad akademskog kipara Gorana Štimca, a u podlogu trga bit će ugrađene pločice koje će kronološki prikazivati povijesni razvoj mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 1.112.375,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: doprinos EU sredstava je 85 %, što iznosi 945.518,00 kuna, a RH 15 %, u iznosu od 166.856,00 kuna.

Projekt je sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata.
VODITELJ PROJEKTA
Voditeljica: Neli Nežić

HR- 51410 Opatija, Maršala Tita 3

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 51 680 119

Povežimo se baštinom - Revitalizacija Ville Angioline

Projekt sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području Urbane aglomeracije Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude. Projekt predviđa integriran pristup navedenim lokalitetima, ali i cjelokupnoj baštini Urbane aglomeracije Rijeka kroz njeno mapiranje, izradu narativa, razvoj interpretacijskih planova, zajedničku prezentacijsku infrastrukturu, brand, plan promocije i strateško upravljanje. Stoga, infrastruktura koja će se obnoviti ili izgraditi bit će, prije svega, namijenjena oživljavanju interesa lokalne i šire populacije, uz povećanje atraktivnosti ovih lokacija za turizam naročito osobama zainteresiranim za povijesni i kulturni turizam.

Provedba navedenih komponenti rezultirat će stvaranjem novih kulturno-turističkih proizvoda baziranih na fizičkoj infrastrukturi kulturno-povijesne baštine.

Planirane aktivnosti u projektu s krajnjim ciljem uspostave 13 novih ili poboljšanih fizičkih kulturno-turističkih lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka, između ostalih, uključuju i projekt Revitalizacije Ville Angioline na području Grada Opatije. Projektom Revitalizacija Ville Angioline predviđa se sanacija i rekonstrukcija Ville Angioline u kojoj je smješten Hrvatski muzej turizma kako bi se spriječila degradacija i propadanje zaštićenog kulturnog dobra.

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje. Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturne baštine karakteristične za svako lokalno područje. Izgrađeni ili revitalizirani objekti će kreirati mogućnost jačeg turističkog, gospodarskog i regionalnog razvoja temeljenog na kulturološkom identitetu područja Urbane aglomeracije Rijeka.

Nositelj projekta: Grad Rijeka

Partneri: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo, Turistička zajednica grada Rijeke (obavezni partner)

Program iz kojeg se sufinancira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Vrijednost projekta: 76.328.201,95 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 36.369.926,74 kuna,

Vrijednost projekta partnera Grada Opatije: 4.998.732,88 kuna (3.633.699,16 kn financiranje iz EU fondova)

Trajanje projekta: 1. prosinca 2018. – 31. prosinca 2023.

Više o projektu: https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/eu-projekti/aktualni-projekti/povezimo-se-bastinom/

Voditeljica projekta i kontakt osoba za Grad Opatiju
Mirta Tomulić, dipl.ing.građ.
Telefon: 051 680 136
E-mail: [email protected]
Kontakt za više informacija o projektu
Odjel gradske uprave za kulturu
Korzo 16, Rijeka
Telefon: 051 209 555
E-mail: [email protected]
Osiguravanje pomoćnika u nastavi

Grad jednakih mogućnosti

Ovaj projekt podrazumijeva osiguravanje pomoćnika u nastavi i osiguravanje stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se provodi zbog činjenice da učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece, a istraživanja ukazuju na važnost inkluzivnog obrazovanja.

Cilj projekta je osigurati pomoć za 10 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnu školu u Opatiji, a kako bi poboljšali svoj odgojno-obrazovni uspjeh. Aktivnostima koje se provode kroz projekt nastoji se olakšati socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, napredak u razvoju vještina te poticanje uključivanja u izvannastavne aktivnosti. Na ovaj način, odgojno-obrazovni proces lakši je i za nastavnike učenika s teškoćama kao i za njihove razredne kolege. U tijeku je realizacija V. faze.

Ukupna vrijednost projekta: 71.124,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava: 60.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2023. - srpanj 2024.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Zlata Torbarina

HR- 51410 Opatija, Maršala Tita 3

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 51 680 142

ljudski potencijali

Vijesti

Opatija