Projekti u tijeku

Uspostava poduzetničkog inkubatora Grada Opatije

Hubbazia

Grad Opatija će provedbom ovog projekta uspostaviti start-up inkubator usmjeren na kreativna rješenja u turizmu – HUBBAZIA. Glavne ciljne skupine su fizičke osobe s namjerom osnivanja poduzeća, novoosnovana poduzeća i postojeća poduzeća dok su krajnji korisnici infrastrukture organizacije i poduzeća koje će pružati usluge u sklopu inkubatora, lokalno stanovništvo te mladi naraštaji studenata koji će putem inkubatora imati pristup prvim koracima pokretanja vlastitog poslovanja.Projektom će se urediti i opremiti prostor Vile Antonio, a tijekom provedbe projekta uspostavit će se i provoditi programski ciklusi za poduzetnike/poduzetnice usmjereni na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 2.543.985,25 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 2.242.385,25 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 1.874.634,07 kuna

Trajanje projekta: 24. srpnja 2019. - 31. prosinca 2022.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, točnije iz ITU mehanizma putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Tomislav Lesinger

HR- 51410 Opatija, Vladimira Nazora 2

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 99 526 92 94

Hubbazia-logo-color
Revitalizacija urbanog prostora

Uređenje i interpretacija povijesnog škvera u Iki

Projekt je usmjeren na očuvanje i prezentiranje bogate maritimne baštine brodogradnje, pomorstva i ribarstva na području Ike i okolice.Cilj projekta je rekonstrukcija i obnova infrastrukture u kojem se tematika maritimne baštine odnosno elementi ribarstva, pomorstva i brodogradnje predstavljaju kroz inovativne promocijske kanale koristeći moderne tehnologije „augmented reality“ ili „proširena stvarnost kojom će se omogućiti da korisnici dožive kako su se nekada u ribarskoj zajednici radile drvene barke i brodovi za odlazak u ribolov, te kako je živjela ribarska zajednica na području Ike. Projektom je planirano uređenje postojećeg parkirališta i betonskog platoa u trg. Između obalnog šetališta i površine trga cijelom dužinom je zid obalne šetnice koji će biti izravnat na visinu od 40cm od površine šetališta s kamenom kapom. Lice zida biti će obloženo kamenom, a na njemu će uz šetnicu biti postavljene drvene klupice. U središtu trga predviđena je ulazna rampa. Hodna površina šetališta zadržala bi se od postojećeg materijala kako se ne bi utjecalo na postojeći povijesni izgled lokaliteta. Postojeća povijesna špina na trgu biti samo tlocrtno pomaknuta kako bi se oslobodio prostor za odvijanje različitih događanja. Na ulaznoj rampi trga koja povezuje obalno šetalište i plato trga biti će postavljen spomenik – kobilica ribarskog broda. Spomenik je posvećen ribarskoj i pomorskoj tradiciji mjesta te valorizaciji lokalnog identiteta područja uz ribarstvo i pomorstvo te „škver“. Osim spomenika u betonsku površinu trga bit će ugrađene ploče na kojima će biti kronološki ispisana povijest razvoja mjesta u kojem se usko isprepleću ribarstvo i brodogradnja. Dio površine trga biti će popločen kamenim pločama. Dizajn kamenih ploča oblikovan je na način da podsjeća na ribarsku mrežu. Trg će biti prilagođen odvijanju raznoraznih događanja u cilju očuvanja i valorizacija ribarske, pomorske i brodograđevne baštine te podizanje svijesti o njihovoj važnosti kako bi se pružila mogućnost lokalnoj ribarskoj zajednici za održivi razvoj i mogući diverzifikaciju svojih djelatnosti kroz turizam.

Ukupna vrijednost projekta: 1.303.418,09 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 756.543,73 kuna

Iznos sufinanciranja RH: 133.507,72 kuna

Trajanje projekta: ožujak 2020. - prosinac 2022.

Projekt je sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata. Nositelj projekta je Grad Opatija.
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Zdenko Tupanjac

HR- 51410 Opatija, Maršala Tita 3

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 51 680 124

Očuvanje, zaštita i promocija tradicijske i kulturne baštine Ika te turistička promocija mjesta

Interpretacija 300. let škvera va Ike

Projekt doprinosi specifičnom cilju FLAG natječaja - promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnim resursima i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine. Interpretacija je usmjerena na definiranje identiteta i tradicije Ike, njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu te tradicijska znanja (posebno u brodogradnji) koja se želi prenijeti na buduće generacije, a s ciljem očuvanja identiteta područja.U sklopu projekta bit će izdana istoimena prigodna fotomonografija, organizirane regate tradicijskih plovila, radionice za djecu i mlade na temu popularizacije tradicijskih zanata – poput kalafata, tesara, ribara i pomoraca. Na trgu će biti postavljena interaktivna info točka s prikazom proširene stvarnosti i prigodnim animacijama. Također, bit će postavljen spomenik - kobilica broda posvećen ikarskom identitetu mjesta ribara i brodograditelja, rad akademskog kipara Gorana Štimca, a u podlogu trga bit će ugrađene pločice koje će kronološki prikazivati povijesni razvoj mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 1.112.375,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: doprinos EU sredstava je 85 %, što iznosi 945.518,00 kuna, a RH 15 %, u iznosu od 166.856,00 kuna.

Projekt je sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata.
VODITELJ PROJEKTA
Voditeljica: Neli Nežić

HR- 51410 Opatija, Maršala Tita 3

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 51 680 119

ljudski potencijali
LogoUdrugaOsobaInvaliditet
Inkluzija osoba s invaliditetom

Opatijski kutak za inkluziju

Projektom se želi stvoriti uvjete za inkluziju osoba s invaliditetom tj. stvoriti mjesto participativnih interkulturnih aktivnosti s ciljem socijalne integracije osoba s invaliditetom. Projektom se financira adaptacija prostora za organizaciju poludnevnog boravka, angažiranje pomoćnog stručnog osoblja te provedba najmanje četrdeset specijaliziranih umjetničkih i sportsko-rekreativnih programa za tridesetak sudionika.

Ukupna vrijednost projekta: 2.569.267,90 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 2.212.704,90 kuna, sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Trajanje projekta: 2021. – 2023.

Partner u projektu je Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije
VODITELJ PROJEKTA
Voditeljica: Zlata Torbarina

HR- 51410 Opatija, Maršala Tita 3

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 51 680 318

Povežimo se baštinom - Revitalizacija Ville Angioline

Projekt sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti.

Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području Urbane aglomeracije Rijeka, karakterističnih za svako lokalno područje koji međusobno čine integralni proizvod kulturne ponude. Projekt predviđa integriran pristup navedenim lokalitetima, ali i cjelokupnoj baštini Urbane aglomeracije Rijeka kroz njeno mapiranje, izradu narativa, razvoj interpretacijskih planova, zajedničku prezentacijsku infrastrukturu, brand, plan promocije i strateško upravljanje. Stoga, infrastruktura koja će se obnoviti ili izgraditi bit će, prije svega, namijenjena oživljavanju interesa lokalne i šire populacije, uz povećanje atraktivnosti ovih lokacija za turizam naročito osobama zainteresiranim za povijesni i kulturni turizam. Također, projekt ima značajan obrazovni karakter za djecu u osnovnim i srednjim školama s obzirom na školske programe iz povijesti i književnosti.

Provedba navedenih komponenti rezultirat će stvaranjem novih kulturno-turističkih proizvoda baziranih na fizičkoj infrastrukturi kulturno-povijesne baštine te ostalim sadržajima koji će povezati fizičke sadržaje uspostavljene kroz projekt, ali i druge ostale točke unutar Urbane aglomeracije Rijeka koje se baziraju na kulturnoj baštini.

U budućnosti se planiraju uključiti i drugi sadržaji kulturno-povijesne baštine budući da je osnovna interpretacijska poruka projekta „Povežimo se baštinom“ prezentacija bogatstva raznolikosti baštine, stilova života i kulturnih identiteta Urbane aglomeracije Rijeka.

Planirane aktivnosti u projektu s krajnjim ciljem uspostave 13 novih ili poboljšanih fizičkih kulturno-turističkih lokacija na području Urbane aglomeracije Rijeka, između ostalih, uključuju i projekt Revitalizacije Ville Angioline na području Grada Opatije. Projektom Revitalizacija Ville Angioline predviđa se sanacija i rekonstrukcija Ville Angioline u kojoj je smješten Hrvatski muzej turizma kako bi se spriječila degradacija i propadanje zaštićenog kulturnog dobra.

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje. Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturne baštine karakteristične za svako lokalno područje. Izgrađeni ili revitalizirani objekti će kreirati mogućnost jačeg turističkog, gospodarskog i regionalnog razvoja temeljenog na kulturološkom identitetu područja Urbane aglomeracije Rijeka.

Nositelj projekta: Grad Rijeka

Partneri: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo, Turistička zajednica grada Rijeke (obavezni partner)

Program iz kojeg se sufinancira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Vrijednost projekta: 76.328.201,95 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 36.369.926,74 kuna,

Vrijednost projekta partnera Grada Opatije: 4.998.732,88 kuna (3.633.699,16 kn financiranje iz EU fondova)

Trajanje projekta: 1. prosinca 2018. – 31. prosinca 2022.

Više o projektu: https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/eu-projekti/aktualni-projekti/povezimo-se-bastinom/

Kontakt za više informacija o projektu
Odjel gradske uprave za kulturu
Korzo 16, Rijeka
Telefon: 051 209 555
E-mail: [email protected]
Voditeljica projekta i kontakt osoba za Grad Opatiju
Mirta Tomulić, dipl.ing.građ.
Telefon: 051 680 136
E-mail: [email protected]
Osiguravanje pomoćnika u nastavi

Grad jednakih mogućnosti

Ovaj projekt podrazumijeva osiguravanje pomoćnika u nastavi i osiguravanje stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt se provodi zbog činjenice da učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece, a recentna istraživanja ukazuju na važnost inkluzivnog obrazovanja.

Cilj projekta je osigurati pomoć za 10 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnu školu u Opatiji, a kako bi poboljšali svoj odgojno-obrazovni uspjeh. Aktivnostima koje se provode kroz projekt nastoji se olakšati socijalizacija i emocionalno funkcioniranje, napredak u razvoju vještina te poticanje uključivanja u izvannastavne aktivnosti. Na ovaj način, odgojno-obrazovni proces lakši je i za nastavnike učenika s teškoćama kao i za njihove razredne kolege. U tijeku je realizacija V. faze.

Ukupna vrijednost projekta: 453.018,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 385.065,30 kuna

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz 2022. - srpanj 2023.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda
VODITELJ PROJEKTA
Voditelj: Zlata Torbarina

HR- 51410 Opatija, Maršala Tita 3

KONTAKT
E-mail: [email protected]

Telefon: +385 51 680 142

ljudski potencijali

Vijesti

No more posts to show
Opatija