Gradonačelnik Kirigin pozvao državne službe da podrže gradsku borbu protiv betonizacije

Borba protiv „betonizacije“, odnosno prekomjerne izgradnje i gubitka zelenih površina, jedan je od najvažnijih zadataka ove gradske vlasti. Nažalost, mi se borimo ne s jednom, nego s obje ruke „vezane iza leđa“, zato što su naše ovlasti ograničene, propisi nedorečeni, a ostale inspekcijske službe premalo prisutne. Sve ovlasti koje Grad Opatija ima na raspolaganju, mi koristimo maksimalno. Komunalni redari svakodnevno izlaze na teren, prijavljujemo sve uočene nepravilnosti i prema inspekcijskim službama odaslali smo desetke prijava. Nažalost, na tome priča prečesto staje, koliko god mi pisali požurnice i tražili hitne reakcije. To nije samo problem Opatije, to je situacija koja se događa po cijeloj obali i zato tražimo državne službe, osobito nadležne inspekcije, da se aktivnije uključe i počnu sankcionirati prekršitelje, rekao je gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin na današnjoj konferenciji za novinare održanoj na temu skorog stupanja na snagu zabrane izvođenja grubih građevinskih radova.

Konferencija je održana na lokaciji Put Plahuti, kako bi se javnost upoznala s kakvim se sve situacijama svakodnevno suočavaju opatijski komunalni redari.

Nedorečene i nejasne zakonske odredbe te nedovoljna prisutnost nadležnih inspekcijskih službi i mali broj inspektora dodatno ohrabruje pojedine investitore, koji djeluju po modelu „zdrpi i briši“, na sve učestalije kršenje propisa. I danas ovdje svjedočimo beobrazluku investitora koji je bez dozvole posjekao zelenu površinu i bacio granje u potok, a morao je tražiti dozvolu za sječu stabala promjera većeg od 10 centimetara. Grad Opatija izdao mu je prekršajni nalog s novčanom kaznom. Međutim, izvjesno je da će na to ići žalba, a dok sud donese rješenje, nekretnina može biti izgrađena i prodana, a tvrtka likvidirana, istaknuo je gradonačelnik Kirigin.

Podsjetio je kako s 1. lipnja na snagu stupa zabrana izvođenja grubih građevinskih radova kako je uređeno gradskom odlukom.

– Ovim putem poručujem svima da se ne moraju niti truditi slati zahtjeve za produženjem radova, jer neću niti jedan zahtjev odobriti kao što nisam odobrio ni prošle godine. One koji usprkos zabrani budu nastavili raditi, sankcionirat će gradske službe, koje su potpuno spremne za nadzor Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova, kadrovski smo ojačali te naše komunalno redarstvo od ove sezone raspolaže s većim brojem stalno zaposlenih komunalnih redara (njih 6), poručio je gradonačelnik Kirigin.

Ovlasti komunalnih redara propisane su Zakonom o građevinskoj inspekciji te oni, ako utvrde da se u vrijeme zabrane izvode građevinski radovi mogu naložiti rješenjem da se radovi obustave. Ako se radovi ne obustave, unatoč rješenju komunalnog redara, komunalni radari imaju ovlast da novčanim kaznama prisile sve kršitelje Odluke na poštivanje rješenja. Kazne su u rasponu od 10.000 do 60.000 kuna za fizičke odnosno 30.000 do 180.000 kuna za pravne osobe. Nažalost komunalni redari nemaju ovlasti zatvoriti gradilište. Pored toga, i Zakonom o gradnji propisane su novčane kazne za svakoga tko izvodi radove u vremenu privremene zabrane i to u visini od 25.000 – 50.000 kuna za pravnu osobu, odnosno 15.000 do 30.000 kuna za fizičku osobu. Za to je ovlaštena građevinska inspekcija koja može podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu te jedina ima ovlast obustaviti građenje.

Podsjećamo da je Zakon o gradnji propisao kako se gradskom Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova mogu zabraniti samo dvije vrste radova i to zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. Dakle, svi su drugi radovi, npr. na unutarnjem uređenju objekta, neovisno o tome stvaraju li buku ili prašinu, nažalost Zakonom dozvoljeni. Time su ograničene ovlasti gradskih službi – komunalnih redara.

Komunalno redarstvo Grada Opatije će svim legalnim sredstvima i ovlastima provoditi Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova te građevinskoj inspekciji prijavljivati sva kršenja Odluke i Zakona. Komunalno redarstvo će također striktno postupati, u okviru svojih ovlasti, vezano uz druge povrede zakona ili gradskih odluka, rekao je gradonačelnik Kirigin.

Apelirao je na državne inspekcije da se jače angažiraju u zaustavljanju neželjenih pojava u prostoru te pozvao Vladu da izmjenama zakonske regulative omogući lokalnoj samoupravi aktivniju ulogu u borbi protiv „betonizacije”, između ostalog i tako da jedinicama lokalne samouprave koje to mogu preuzeti, da ovlasti za izdavanje akata gradnje i koncesioniranja pomorskog dobra.

– Grad Opatija prije dvije godine donio je novu prostorno-plansku dokumentaciju koja značajno ograničava mogućnost bilo kakve prekomjerne gradnje. Ispod Nove ceste predviđena je samo obnova postojećih objekata bez mogućnosti povećanja njihove površine. Nažalost, i tu postoji problem koji je posljedica loših ili nedorečenih zakonskih rješenja i postupanja drugih nadležnih tijela na koje Grad teško može utjecati. Imamo stotine zahtjeva predanih po starom planu, često „in bianco“ i bez nužne dokumentacije, a sva ova gradnja kojoj sada svjedočimo u Opatiji posljedica je toga. Grad Opatija nije nadležan za izdavanje lokacijskih dozvola i nikako se ne slaže s primjenom zakona na način da se zahtjevi za izdavanje dozvola mogu unedogled nadopunjavati uz primjenu “starih” planova.  U usporedbi s brojem gradnji koje se odvijaju po zahtjevima izdanim po starom planu, broj novih zahtjeva, nakon stupanja na snagu nove prostorno-planske dokumentacije, praktički je zanemariv. Drugim riječima, uspjeli smo zaštititi prostor od buduće izgradnje, ali Opatija još uvijek snosi posljedice kaosa koji je u prostoru vladao do 2021. godine i loših odluka prethodnih vlasti, objasnio je gradonačelnik Kirigin.

Dodao je kako će Grad Opatija legalnim sredstvima, kao jedino mogućim, nastaviti s podnošenjem žalbi na sve izdane akte za građenje za koje smatramo da nisu izdani u zakonskoj proceduru ili su suprotni prostorno-planskoj dokumentaciji.

Pokrećemo i postupak nove izmjene prostorno-planske dokumentacije s ciljem još bolje zaštite prostora kao što je primjerice zabrana gradnje uz šetnicu Carmen Sylva, smanjenje građevinskih područja, onemogućavanje gradnje ondje gdje ne postoji odgovarajuća infrastruktura te ćemo definirati prihvatljiva arhitektonska rješenja za Opatiju, zaključio je gradonačelnik Kirigin.

Fotogalerija

Opatija