Gradonačelnik Ohrida Aleksandar Petreski posjetio Grad Opatiju

Primili su ih zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic i predsjednik Gradskog vijeca O'Brien Sclaunich, a tema razgovora bila je unaprijedenje suradnje na planu gospodarstva, s naglaskom na turizam, kroz konkretno povezivanje Opatije i Ohrida. Prije manje od mjesec dana Grad Opatiju posjetio je Veleposlanik Republike Makedonije u RH NJ.E. Danco Markovski kako bi ispitao mogucnosti gospodarske, kulturne i turisticke suradnje, a kako su predstavnici Grada Ohrida jucer i prekjucer sudjelovali u Opatiji na Brown Forumu, iskoristili su svoj boravak za nastavak dogovora.  Gradonacelnik Petreski istaknuo je da su i Opatija i Ohrid turisticki biseri i vrlo slicni po mnogim stvarima, pa bi bilo dobro da se povežu i suraduju te u buducnosti i zbratime. Šef kabineta Šajn istaknuo je da je Ohrid jedan od najstarijih gradova na svijetu kontinuirano naseljen preko 7 tisuca godina, ima najstariji Univerzitet, kolijevka je slavenske kulture i pisma, a na svom podrucju ima cak 365 crkvi. Raspolaže sa 7 tisuca kreveta u hotelskom te 20 tisuca kreveta u privatnom smještaju, ima aerodrom, vrlo ugodnu klimu te prekrasne manifestacije poput Ohridskog ljeta koje se odvija na otvorenom, održava preko 50 godina i traje 45 dana tijekom srpnja i kolovoza. Predstavnici gradova Opatije i Ohrida zakljucili su, da bi ova suradnja u potpunosti uspjela, neophodno je povezati ova dva grada preko zracne luke Krk. Zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic istaknula je da bi se u Opatiji mogli organizirati Dani makedonske kulture, gdje bi se predstavila zanimljiva i bogata makedonska gastro i eno ponuda, a suradnja je moguca i na polju znanosti i obrazovanja, buduci da u Opatiji djeluju Ugostiteljska škola, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te Centar izvrsnosti Jean Monnet. Predstavnici Ohrida pozvali su predstavnike Opatije u uzvratni posjet, gdje ce uslijediti nastavci dogovora o suradnji dvaju gradova, a prvi koraci ocekuju se na podrucju kulture.

Opatija