Gradonačelnik predlaže Odluku o izmjeni i dopuni Prostornog plana i UPU-a Opatije

–  Kao što znate, moj je stav da su gradani u pravu kada iznose zamjerke na pojedine situacije u prostoru koje se trenutno dogadaju u Opatiji te smatram da prostor treba zaštititi, kako bi Opatija sacuvala svoju izvornu prepoznatljivost. No, potpisivanje peticije pokrenuto od strane Akcije mladih koja cini predstavnicku vecinu u GV ne rješava ništa i samo gradane dovodi u zabludu. Podsjecam da zakonski nije moguce uvesti moratorij na izgradnju do izrade prostornih planova, i to od 1.1. 2014. Žalosti me i što se propagira da Grad Opatija ne sluša struku pri svome djelovanju, što nije tocno. Cinjenica je da sam prošle godine od Javne ustanove Zavod za prostorno uredenje PGŽ zatražio izradu Izviješca o stanju u prostoru Grada Opatije za period 2015. do 2018. godine koje su napravili vodeci strucnjaci s našeg podrucja. To smo Izvješce pocetkom ovoga mjeseca i dobili s preporukama za korekcije prostornih planova te ce nakon dorade koju smo tražili biti upuceno na Gradsko vijece, kazao je gradonacelnik Ivo Dujmic na današnjoj konferenciji za novinare.  Upravo na osnovu tih preporuka nastao je Amandman koji je gradonacelnik uputio na sjednicu GV-a održanu ovoga utorka 11. veljace. To je amandman na Izvješce o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije“, te ostale zahtjeve za izmjene planova, s prijedlogom zakljucaka. – Ocekivao sam da ce tocka dnevnog reda, nakon mojih amandmana biti uvrštena na ovotjednu sjednicu s ostalim amandmanima predstavnicke vecine, no to se nije dogodilo, a nije prihvacen niti prijedlog Nezavisne liste o uvrštavanju ove tocke na dnevni red sjednice. Stoga da ne gubimo dragocijeno vrijeme predlažem donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Opatije i UPU-a naselja Opatija te sam Prijedlog Odluke danas poslao predsjedniku Gradskoga vijeca kako bi što skorije ta tema bila uvrštena na dnevni red sjednice GV-a, s ciljem da se preispitaju ciljevi prostornog planiranja u Opatiji, zakljucio je gradonacelnik Dujmic. O sadržaju izmjena i samoj proceduri koja slijedi novinare je izvjestio procelnik Upravnog odjela za prostorno uredenje Zdenko Tupanjac. – Ide se na najnužnije mjere koje mi kao Grad Opatija možemo napraviti da bi se sprijecila neželjena stanja u prostoru. Radi se o tome da bi se kod izrade novog Prostornog plana dopunio pojmovnik, korigirale neke nejasnoce, postavila jasna definicija potkrovlja, podzemlja, etaže, ispitala dozvoljena visina i etažnost i ostali uvjeti gradnje. Isto bi se primjenilo i na UPU Opatija te bi se obzirom na osjetljivost prostora i zonu pod zaštitom konzervatora išlo na dodatno ogranicavanje gradnje u zoni izmedu Ulice maršala Tita i Nove ceste. Procedura je složena: nakon što Gradsko vijece donese Odluku, Upravni odjel upucuje dopis svim mjerodavnim javnopravnim tijelima (Hrvatske vode, ministarstva JU ZZPU PGŽ). Slijedi ugovaranje izrade planova kroz javne nabave. Prijedlog plana bit ce upucen na javnu raspravu koja ce trajati 15 dana, prema prijedlogu gradonacelnika. Slijedi izrada Izvješca s javne rasprave i Nacrta konacnog prijedloga plana koji se šalje na mišljenje JU ZZPU PGŽ i resornom ministarstvu. Ocekivano vrijeme trajanja cijelog postupka u optimalnim uvjetima je šest mjeseci, kazao je procelnik Tupanjac. Na novinarsko pitanje procelnik je odgovorio da ce do stupanja na snagu novoga Plana i UPU-a naselja Opatija svi zahtjevi za gradevinskim dozvolama biti rješavani po postojecem Planu, a godišnje se na podrucju Opatije izda 50-tak gradevinskih dozvola.  

Opatija