Gradski vijećnici izglasali ukidanje propusnica između Opatije i Matulja

Gradski vijećnici izglasali ukidanje propusnica između Opatije i Matulja

Vijecnici Gradskog vijeca Grada Opatije na jucer održanoj elektronickoj sjednici donijeli su Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajednicke Koordinacije Stožera civilne zaštite na podrucju Grada Opatije i Opcine Matulji u provedbi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešcu COVID-19 sa Sporazumom o zajednickom djelovanju stožera civilne zaštite u provedbi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 23. ožujka 2020.godine o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH s dopunom od 08. travnja 2020. godine, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešcu Covid-19. Glasovalo je 15 od 17 gradskih vijecnika, 13 je bilo za, 1 protiv, a 1 je bio suzdržan. Drugim rijecima, Gradsko je vijece prihvatilo prijedlog o ukidanju propusnica izmedu Grada Opatije i Opcine Matulji za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera. Odluka je proslijedena Stožeru civilne zaštite PGŽ i Stožeru civilne zaštite RH na daljnje postupanje. Iako je novom odlukom Nacionalnog stožera uvedena mjera ukidanja propusnica na podrucju županija, koje sada imaju ovlasti putovanja na svojem teritoriju riješiti prema procijeni epidemiološke situacije te prijedlog Županijskog stožera ide u smjeru ukidanja propusnica na podrucju Primorja, otoka i Gorskog kotara, Odluka Gradskog vijeca imat ce pravnu snagu u slucaju eventualnog novog postroživanja mjera, ako se epidemiološka situacija ponovno pogorša te mjere zabrane prelaska iz jedne u drugu jedinicu lokalne samouprave budu ponovno uvedene.  

Opatija