Gradski vijećnici jednoglasno usvojili programe poticaja poljoprivredi i zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleđa

Na jučerašnjoj 19. sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije Izvješće o radu komunalnog društva Komunalac Jurdani d.o.o.  kao davatelja javne usluge prikupljanja otpada za 2022. godinu podnio je direktor društva Ervino Mrak.

Od 2015. godine do 2022. količina miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području Opatije smanjena je za 32% uslijed uvođenja odvojenog sakupljanja otpada. U 2022. godini na području Opatije zbrinuto je 25 tisuća tona biootpada. Kao što je poznato, od 1. srpnja ove godine Grad Opatija uvodi i dodatno odvajanje biootpada čime će se količine miješanog komunalnog otpada dodatno smanjiti. Količina glomaznog otpada je, s druge strane, značajno povećana pa je tako lani zbrinuto više od 1 000 tona. Građani imaju pravo jednom godišnje besplatno koristiti jumbo vreću od 3 kubna metra za zbrinjavanje krupnog otpada. S početkom iduće godine u Republici Hrvatskoj na snagu stupa zakonska obveza odvojenog zbrinjavanja biootpada. Komunalac je podijelio 545 kompostera te je u procesu nabavke njih još 100-tinjak.

– Podijela kanti za biootpad je u tijeku, a za sve građane koji imaju vrtove i okućnice preporučam kompostiranje u vlastitom aranžmanu, što će im dodatno smanjiti i cijenu usluge. Biootpad će od 1. srpnja zbrinjavati ovlaštena tvrtka, a Komunalac razmatra i mogućnost gradnje kompostane s proizvodnjom kvalitetnog komposta, uz pomoć sredstava Fonda za energetsku učinkovitost, naglasio je direktor Mrak.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Gradski su vijećnici jučer usvojili Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2022. godinu. Prihodi Proračuna 2022. godine u potpunosti su ostvareni, iznose 223.762.504 kuna, odnosno viši su u odnosu na plan (za 1 milijun 497 tisuća kuna). Ukupni rashodi 2022. ostvareni u iznosu 163.848.953 kuna. Ukupan rezultat izvršenja Proračuna je pozitivan, ostvaren je višak prihoda od 59.913.551 kuna. Kada uzmemo u obzir investicije koje su prenesene u 2023., a planirane su u 2022. godini (u iznosu od 21 milijun 700 tisuća kuna), kao i dio viška prihoda iz 2022. koji je inicijalno planiran Proračunom za 2023. i raspoređen za realizaciju planiranih rashoda u 2023. godini, tada realan višak prihoda iznosi 31 milijun 800 tisuća kuna.

– Kod prihodovne strane Proračuna izdvajamo znatno bolje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na plan, za 5 milijuna 700 tisuća kuna te bolje ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina za 6 milijuna 500 tisuća kuna. Ovi rezultati ukazuju na povećanje zaposlenosti i povoljniju gospodarsku situaciju u odnosu na plan, ali i u odnosu na  2021. godinu. Unatoč neizvjesnim ekonomskim prilikama koje vladaju u zemlji i svijetu, možemo istaknuti da je poslovanje Grada Opatije u 2022. godini bilo pozitivno i stabilno, istaknula je pročelnica UO za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo govoreći o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2022. godinu.

Programi poticanja zapošljavanja, poduzetništva i poljoprivrede

Gradski su vijećnici jučer jedoglasno usvojili gradske poticajne programe za poduzetnike i poljoprivrednike, koji ove godine donose niz novih mjera. Po Programu poticanja zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleđa u prošloj 2022. godini ugovoreno je ukupno 55 poticaja, od toga njih 27 za otvaranje obrta. Za poticaje je ukupno isplaćeno 2.455.629,04 kn što je 15,1%. više u odnosu na 2021. godinu. U Proračunu za 2023. godinu za Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa planirano je 338.444,00 EUR, odnosno 2.550.000,00 kuna.

– U prvom redu ističemo promjene koje se odnose na povećanje postotka sufinanciranja udjela bruto plaće za mlade osobe (do 30 godina) i osobe s invaliditetom, radi se o povećanju s 25% na 30 % za mlade osobe te povećanju s 30% na 40% za osobe s invaliditetom. Ujedno, maksimalni iznos poticaja za zapošljavanje mladih je predložen do 7.500,00 EUR te osoba s invaliditetom do 10.400,00 EUR godišnje, objasnila je pročelnica Upravnog odjela za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo Astra Gašparini.

Novina je programa, između ostalog, i da se sredstava subvencioniranja kamata na kredite ne mogu koristiti za kredite kojima se financiraju investicije izgradnje stanova, apartmana i sl. Predložena je i nova mjera u vidu pružanja usluge savjetovanja poduzetnicima. Savjetovanje će pružiti stručne službe Grada Opatije te, po potrebi, pravni savjetnici najviše do iznosa od 200,00 EUR. Prijedlog Programa predviđa da se korisnicima poticaja može odobriti više vrsta poticaja u istoj kalendarskoj godini, do maksimalnog iznosa od 6.636,00 EUR.

Prošle je godine Grad Opatija po prvi puta uveo i Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije. Grad je, po programu, dodijelio 9 potpora poljoprivrednicima u iznosu od 51.696,26 kuna / 6.861,27 EUR. U proračunu za 2023. osiguran je iznos od 39.817,00 EUR / 300.000,00 kn za subvencije poljoprivredi. Potpore su namijenjene za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, za razvoj poljoprivredne proizvodnje, sufinanciranje troškova potrošnje vode, za prihranu pčelinjih zajednica i nabavu ambalaže za pčelinje proizvode, za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, potporu za kupnju prodajne ambalaže za voće, povrće, cvijeće i ostale poljoprivredne prerađevine, za analizu poljoprivrednog zemljišta, ekološku proizvodnju, nabavu višegodišnjih sadnica, nabavu gnojiva, deklarirane zemlje i sredstava za zaštitu biljaka. Korisniku koji je ostvario pravo na potporu za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 4.500,00 eura.

Izmjena Odluke o komunalnom doprinosu usvojena je većinom glasova. Odluka je pokrenuta na osnovu Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja PGŽ u Opatiji. Sporazumom sa Županijom, Grad se obvezao omogućiti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za tu investiciju. U namjeri da se smanje troškovi investicija u objekte javne namjene, javnih servisa za građane, investitori kojih su RH, PGŽ, javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu RH i PGŽ, kao i druge pravne osobe u slučaju izgradnje javnih garaža, objekata komunalne infrastrukture, vrtića i škola, objekata za namjenu kulture. Odluka vrijedi i ako se uporaba i korištenje objekata regulira ugovorom s Gradom Opatijom na osnovu javno-privatnog partnerstva ili ugovorom o pravu građenja (primjerice pravne osobe koje grade stanove poticane stanogradnje, stanove za mlade i slično).

Dina Orlić razrješena je dužnosti članice Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, a novoimenovana je članica Ocjenjivačkog suda Mirka Denoreaz. Iz Komisije za izbor i imenovanja razrješen je član Dino Žigulić, a u njen sastav imenovan Pavle Puž.

Fotogalerija
Opatija