Gradsko vijeće Grada Opatije usvojilo mjere za pomoć gospodarstvenicima

  Na jucer održanoj prvoj elektronickoj sjednici Grada Opatije gradski su vijecnici  jednoglasno, sa 16 glasova za, usvojili tri prijedloga mjera za pomoc gospodarstvu u novonastaloj složenoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa. Podsjecamo, rijec je o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomenicke rente kojom se privremeno obustavlja placanje spomenicke rente fizickim i pravnim osobama koje su obveznici spomenicke rente, zatim o oslobadanju od placanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije svim zakupcima koji su obustavili obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonacelnika o obustavi rada. Oslobadanje placanja mjesecne zakupnine vrijedit ce u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze. Treca je usvojena Odluka o komunalnoj naknadi prema kojoj ce placanja komunalne naknade biti oslobodeni gospodarski subjekti koji su pogodeni novonastalim okolnostima na odredeno vremensko razdoblje. Sjednica Gradskog vijeca održana je izjašnjavanjem gradskih vijecnika putem elektronicke pošte tijekom jucerašnjeg dana. Sjednici se od 17 vijecnika odazvalo njih 16. Inace, Poslovnikom Gradskog vijeca Grada Opatije nije omoguceno održavanje e-sjednica, no u ovim izvanrednim okolnostima Ministarstvo uprave RH je svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave uputilo Odluku o omogucavanju ovakvog nacina izjašnjavanja. Isto tako, u vezi s ovim mjerama, gradonacelnik je donio Odluku kojom se obveznici poreza na korištenje javnih površina, koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili  preporuke gradonacelnika, oslobadaju placanja poreza na korištenje javnih površina, za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom.  

Opatija