GRADSKO VIJEĆE: MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ŽUPANIJSKOG PROSTORNOG PLANA

Pred vijecnicima se na današnjoj sjednici Gradskog vijeca  Opatije na dnevnom redu našao  Nacrt konacnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Izvješce s javne rasprave, koje su vijecnici  razmotrili,  te prihvaceno  mišljenje i primjedbe na Plan, usuglašene na sjednici, uputili Skupštini Primorsko goranske županije. Mišljenje je opatijskih vijecnika  u dijelu županijskog Prostornog plana, koji govori o propisanim uvjetima i smjernicama, da se odredeni uvjeti i smjernice  trebaju odrediti  kao preporuka, a ne kao obveza. U predloženom nacrtu Prostornoga plana Županije predvideno je da najmanja površina za izgradnju farmi ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva treba iznositi 50.000 metara kvadratnih  odnosno 100.000 kvadrata, što ovisi o broju stocnih grla. Opatijski vijecnici mišljenja su da bi se minimalna potrebna  površina  trebala smanjiti na 15.000 metara kvadratnih, kako i jest u opatijskom prostornom planu (PPUG Opatije) te bi u ovom dijelu trebalo uskladiti županijski PP sa opatijskim. Takoder, mišljenja su da bi u županijskom Prostornom planu bilo potrebno brisati obvezu izgradnje marine unutar luke otvorene za javni promet Opatija, a omoguciti privez nautickih plovila unutar opatijske  luke. Opatijski su vijecnici predložili i da se iz županijskog Prostornog plana   briše i obveza  izrade  karte buke za naselje Opatija, jer ta obveza nije propisana Zakonom. Predloženi županijski Prostorni plan podrazumijeva i  odredbu da poljoprivredna  gradevina mora biti minimalno 2000 metara udaljena  od gradevinskog podrucja, gradevinskog zemljišta ili gradevine. Opatijski su vijecnici mišljenja da bi se minimalna granica udaljenosti poljopriovrednog objekta od gradevinskog podrucja  trebala smanjiti na manje od 2000 metara u slucajevima kada poljoprivredna podrucja podrucja nisu izvor zagadenja.  

Opatija