Gradsko vijeće prihvatilo program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2012.

S programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva nastavlja se i u 2012. odlukom gradskih vijecnika. Novina u odnosu na prošlogodišnji program jest da se povecavaju poticaji za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom, te jednokratni financijski poticaj iznosi 5000 kuna. Poslodavac se financijski stimulira i sa 12 mjesecnih poticaja u visini do 30 posto bruto place djelatnika, a najviše do 2000 kuna mjesecno. Poticaje može zatražiti i poduzetnik koji bilježi dugovanja na ime javnih davanja uz uvjet da mu je odobrena obrocna otplata duga. Uvjeti su uglavnom identicni prošlogodišnjem programu poticanja zapošljavanja. Lani je putem ovim mjera zaposlenje dobilo 15 osoba, od kojih je pet zaposleno preko otvaranja novih obrta.  Poziv za podnošenje zahtjeva preko ovog programa otvoren je tijekom cijele godine.   Usvojena odluka o rasformiranju Službe za upravni razvitak Vijecnici su usvojili i odluku o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije, prema kojoj se dosadašnja Služba za upravni razvitak nakon odlaska procelnika Alena Rajka  u cilju racionalizacije rasformira, a djelatnici rasporeduju po srodnim upravnim odjelima. Sindikat se prethodno ocitovao o prijedlogu ove odluke, davši svoje pozitivno mišljenje. Gradsko vijece prihvatilo je i odluku o  odabiru najpovoljnije ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjacarskih poslova. To je obrt „KDS Dimnjacar-Primorje“ vlasnika Mensura i Hajdera Barjaktarevica. Na sjednici vijecnici nisu prihvatili prijedloge odluka o provedbi natjecaja za prodaju nekretnina, zemljišta na Punta Kolovi i zemljišta u Voloskom, dok su prihvacene odluke o prodaji okucnice u Voloskom, te poslovnog prostora takoder u Voloskom.  Gradonacelnik Ivo Dujmic ponovio je da je stav gradske vlade, ukoliko dolazi do ponavljanja javnog natjecaja nakon što se na prethodno objavljenima za prodaju nekretnina nije iskazao interes, da se prvobitne pocetne cijene nece snižavati na ponovljenim natjecajima, a ovisno o okolnostima na tržištu, može se u ponovljenim natjecajima ocekivati iskljucivao povišenje cijene od 5 posto. Novi clanovi izabrani u Savjet mladih Vijecnici su prihvatili odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Opatije, kojima se temeljem suglasnoti ministra financija propisuje da poslove utvrdivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava. Imenovani su i novi clanovi u Savjet mladih Grada Opatije, koje su birali vijecnici na današnjoj sjednici. To su Goran Baretic, Niccol Herakovic, Ivan Cerovac, Ivan Vidakovic, Danko Žitinic, Denis Bolic, Jelena Živanovic, Paolo Jakovašic, Sven Pupavac.

Opatija