GRADU OPATIJI DODIJELJENA EUROPSKA SREDSTVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG VRTIĆA VOLOSKO

GRADU OPATIJI DODIJELJENA EUROPSKA SREDSTVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG VRTIĆA VOLOSKO

Gradu Opatiji dodijeljena su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost za pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 4c1.1., koji je proveden u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uredenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku ucinkovitost. Sredstva su dodijeljena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade djecjeg vrtica Volosko a ukupni iznos prihvatljivih troškova odnosno dodijeljenih bespovratnih sredstava je 115.990,00 kn koji ukljucuju izradu projektne dokumentacije te aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta. Glavni projekt energetske obnove izraduje tvrtka VIGOS energetski inženjering d.o.o. Rijeka. Na predmetnoj zgradi, a u svrhu energetske obnove, glavnim projektom predvida se toplinska izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane kao i toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, ugradnja dizalice topline zrak – voda, zamjena unutarnje rasvjete ucinkovitijom te uvodenje sustava daljinskog ocitanja potrošnje energije i vode. Ukljucivanjem u ovaj pilot projekt, Grad Opatija želi doprinijeti promicanju energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora. Provedba projekta: listopad 2015. – prosinac 2016. Kontakt osobe za više informacija: Mirta Tomulic tel. 680-136, Biserka Cerina Baric tel. 680-148

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija