Hubbazia

 Grad Opatija uspješno je prijavio projekt uspostave poduzetnickog inkubatora HUBBAZIA – centra za inovacije u turizmu koji ima za cilj snažiti start-up poduzetnike, postojece poduzetnike i sve one fizicke osobe koje imaju namjeru pokrenuti vlastiti posao i time doprinijeti inovativnim rješenjima u jednoj od najznacajnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske – turizmu, koja je povijesno vezana upravo uz Opatiju. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.313.135,25 kn, a  bespovratna sredstva 1.933.781,07 kn što predstavlja visokih 83,6% sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ sukladno natjecaju Sustav start-up inkubatora na podrucju Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt bi trebao trajati 36 mjeseci. Ukoliko nadležne institucije odobre projekt, poduzetnicima i onima koji to žele na raspolaganju ce biti ureden i opremljen suteren vile Antonio, gdje ce se formirati poduzetnicki inkubator Hubbazia, u kojem ce se moci družiti i razmjenjivati iskustva i znanja. Glavni cilj projekta je kreirati ekosustav koji ce snažiti i jacati poduzetnike putem edukacija i radionica pa ce tako korisnici prolaziti kroz cikluse programa inkubatora gdje ce steci znanja o: fazi ideacije poslovne ideje i provodenju raznih analiza, izradi financijskog plana, definiranju cijena, troškova i sl., izradi marketinške strategije i plana, odabiru kanala promocije i prodaje, izradi brend dokumenta i vizualnog identiteta te izradi poslovnog plana, investicijskih planova i strategija. Ujedno na raspolaganju ce biti strucnjaci koji ce moci kontinuirano pružati savjete svim potencijalnim poduzetnicima o svemu što je potrebno znati prije pokretanja biznisa. Ocekuju se i zanimljive poduzetnicke veceri kao što su Poduzetnicke cakule, a sve inovativne ideje koje nastanu biti ce prezentirane na Demo day dogadajima.  

Opatija