I. Dopuna Potvrde Primorsko-goranske županije upućuje se na objavu u SN PGŽ

Primorsko-goranska županija izdala je I. Dopunu Potvrde (u daljnjem tekstu: Dopuna Potvrde) o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za 2023. godinu, u daljnjem tekstu Plan, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/23)  s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko- goranske županije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/22), za mikrolokaciju kiosk za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (1 kom.) sa pripadajućom terasom od 180 m2 ispred ex ugostiteljskog objekta kavane-pizzerie Bella Vista koja je bila izuzeta u Potvrdi.

Dopuna Potvrde objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuje na objavu u „Službene novine Primorsko-goranske županije“.

Plan u dijelu predmetne mikrolokacije će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu.

Prema informaciji dobivenoj od „Službenih novina Primorsko-goranske županije“, Dopuna Potvrde bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, u broju 12, sa danom 31. ožujka 2023. godine te će Plan u dijelu koji se odnosi na predmetnu mikrolokaciju stupiti na snagu 11. travnja 2023. godine.

 

Priloženi dokumenti

Opatija