I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu i I. Izmjena i dopuna Potvrde PGŽ-e upućuju se na objavu u „Službene novine “ PGŽ-e

I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu i I. Izmjena i dopuna Potvrde PGŽ-e upućuju se na objavu u „Službene novine “ PGŽ-e

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Gradonačelnik je, dana 9. prosinca 2021. godine, donio I. Izmjenu i dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je I. Izmjenu i dopunu Potvrde (u daljnjem tekstu: Potvrda) kojom se potvrđuje da  mikrolokacije iz Izmjene i dopune Plana nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Izmjena i dopuna Plana  i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije.

Izmjena i dopuna Plana još nije stupila na snagu.

Izmjena i dopuna Plana će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Izmjena i dopuna Plana stupila na snagu. Stoga će Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja rješenjem odbaciti sve zahtjeve koji pristignu prije stupanja na snagu Izmjene i dopune Plana.

Po dobivenoj informaciji naknadno će se objaviti broj i datum  „Službenih novina“ Primorsko-goranske županije u kojem će biti objavljena Izmjena i dopuna Plana zajedno sa Potvrdom.

 

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Skreće se pozornost da se zahtjevi za dodjelu koncesijskih odobrenja podnose putem pošte ili neposredno  putem pisarnice Grada Opatije.

Priloženi dokumenti

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija