Informacija o tijeku postupka koji vodi do natkrivanja opatijske boćarije

Informacija o tijeku postupka koji vodi do natkrivanja opatijske boćarije

Clanovi bocarskog kluba koji su aktivni na opatijskoj bocariji izrazili su želju utemeljenu na njihovoj sportskoj potrebi da se sva 4 joga, koliko ih je na ovoj bocariji – natkriju. Trenutno su natkrivena 3 joga, dok jedan nije. Grad Opatija krenuo je u realizaciju natkrivanja sva 4 joga prije godine i pol dana, no za to je trebala i suglasnost konzervatora, koji pak rješenje nisu mogli izdati s obzirom da se u tom procesu ispostavilo da jedan dio objekta na bocariji nije legaliziran. Stoga je prvo pokrenut postupak legalizacije, u koji su ukljuceni i konzervatori i po okoncanju ovog postupka, ocekuje se odobrenje projekta kompletnog uredenja.

Opatija