Ispravak javnog poziva za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ispravak javnog poziva za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 U Javnom pozivu za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljenog 4.11.2016.  ISPRAVLJA SE rok za dostavu prijava.               ISPRAVLJENI TEKST GLASI:             „Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za strucno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija,  do 14.11.2016.“                           Ovaj ispravak poziva objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Opatije i na oglasnoj ploci Grada Opatije.   PROCELNICA    Helena Masaric, dipl. iur., univ. spec. polit.

Opatija