Ivan Bilobrk, novi direktor Parkova

   Gradonacelnik Ivo Dujmic je danas sukladno Zakonu o trgovackim društvima donio Odluku o imenovanju Uprave društva Parkovi d.o.o. Za Upravu – direktora TD Parkovi d.o.o. imenuje se Ivan Bilobrk, magistar inženjer gradevinarstva iz Matulja. Ova je Odluka donesena jer dosadašnji direktor TD Parkovi d.o.o. Raul Degano odlazi u mirovinu. Mandat novog direktora Bilobrka pocinje od 12. ožujka 2020.

Opatija