Izbori za Vijeća mjesnih odbora – objavljene pravovaljano predložene liste i zbirne liste

Izbori za Vijeća mjesnih odbora – objavljene pravovaljano predložene liste i zbirne liste

Na temelju clanka 17. Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/02, 04/03, 6/09 i 11/15)  Izborno povjerenstvo  za provodenje izbora za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Opatije  objavilo je danas pravovaljano predložene liste i zbirnu listu za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Opatije za izbore koji ce se održati 13. listopada 2019.g.  Liste su objavljene na oglasnoj ploci Grada, a možete ih preuzeti ispod ovog teksta. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politicka stranka, dvije ili više politickih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, kao i nositelj kandidacijske liste grupe biraca. Prigovori zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata racunajuci od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to pisanim putem osobno  u vremenu od 10-16,00 sati ili na mail adresu predsjednice Izbornog povjerenstva: helena.masaric@opatija.hr, a Izborno povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor.   LISTE KANDIDATA

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija