Izdavanje propusnica za odlazak na otoke

 S obzirom na veliki broj zahtjeva i upita za izdavanje propusnica za odlazak na otoke, a u svrhu ujednacavanja postupanja stožera pri izdavanjanju propusnica za odlazak na otoke daje se sljedeca uputa: Fizickoj osobi koja s kopna želi doci na otok, a nalazi se u kategoriji koja može ishoditi propusnicu, propusnica se može izdati u slucaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a što obrazlaže u svom zahtjevu stožeru civilne zaštite nadležnom za mjesto planiranog odredišta na otoku (opcinski ili gradski stožer civilne zaštite). Prije izdavanja propusnice fizickoj osobi, stožer civilne zaštite nadležan za mjesto planiranog odredišta na otoku dužan je ishoditi suglasnost nadležnog županijskog stožera civilne zaštite. U odnosu na propusnice koje se izdaju djelatnicima pravnih osoba takoder se propusnica može izdati u slucaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a postupak izdavanja jednak je kao i za fizicke osobe. Kako je osnovna svrha donošenja odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske sprecavanje nekontroliranog kretanja veceg broja ljudi i roba koje može dovesti do daljnjeg širenja epidemije na otocima, propusnice treba izdavati samo kada je to zaista nužno potrebno. Takoder, napominje se da prijevoz osoba na otok bez propusnice izdane sukladno Odluci o mjerama ogranicavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine br. 34/20) i ovoj Uputi, nije dopušten ni jednom vrstom prijevoza. Slijedom donesene Upute o izdavanju propusnica za putovanje na otok (Stožer CZ RH), obavještavamo vas da se fizicke/pravne osobe ( s podrucja JLS PGŽ)  koje žele na otoke na podrucju PGŽ  obrate Stožerima CZ sa otoka koji su nadležni za izdavanje propusnica za dolazak na otok. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI   Stožer Civilne zaštite PGŽ

Opatija