Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

IiD UPU 1 – IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA OPATIJA  (SN PGŽ 10/2021)

U nastavku možete preuzeti/pregledati tekstualni i grafički dio Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (SN PGŽ br. 10/2021) kao i neslužbeni pročišćeni tekst Odredbi za provođenje.

 

Odluka o donošenju IDUPU Opatija – pročišćeni tekst

 

1 – koristenje i namjena povrsina_IDUPUO_2021_1.1

1 – koristenje i namjena povrsina_IDUPUO_2021_1.2

1 – koristenje i namjena povrsina_IDUPUO_2021_1.3

2A – promet_IDUPUO_2021_2.1 A

2A – promet_IDUPUO_2021_2.2 A

2A – promet_IDUPUO_2021_2.3 A

2B – posta i telekomunikacije_IDUPUO_2021_2.1 B

2B – posta i telekomunikacije_IDUPUO_2021_2.2 B

2B – posta i telekomunikacije_IDUPUO_2021_2.3 B

2C – energetski sustav_IDUPUO_2021_2.1 C  

2C – energetski sustav_IDUPUO_2021_2.2 C

2C – energetski sustav_IDUPUO_2021_2.3 C

2D – koristenje voda_IDUPUO_2021_2.1 D

2D – koristenje voda_IDUPUO_2021_2.2 D

2D – koristenje voda_IDUPUO_2021_2.3 D

2E – odvodnja otpadnih voda_IDUPUO_2021_2.1 E

2E – odvodnja otpadnih voda_IDUPUO_2021_2.2 E

2E – odvodnja otpadnih voda_IDUPUO_2021_2.3 E

3A – podrucja posebnih uvjeta koristenja – zastita_IDUPUO_2021_3.1 A

3A – podrucja posebnih uvjeta koristenja – zastita_IDUPUO_2021_3.2 A

3A – podrucja posebnih uvjeta koristenja – zastita_IDUPUO_2021_3.3 A

3B – podrucja primjene planskih mjera zastite_IDUPUO_2021_3.1 B

3B – podrucja primjene planskih mjera zastite_IDUPUO_2021_3.2 B

3B – podrucja primjene planskih mjera zastite_IDUPUO_2021_3.3 B

4A – uvjeti gradnje – IDUPUO_2021_4.1 A

4A – uvjeti gradnje – IDUPUO_2021_4.2 A

4A – uvjeti gradnje – IDUPUO_2021_4.3 A

4A – uvjeti gradnje – IDUPUO_2021_4.4 A

4A – uvjeti gradnje – IDUPUO_2021_4.5 A

4B – nacin gradnje_IDUPUO_2019_4.1 B

4B – nacin gradnje_IDUPUO_2019_4.2 B

4B – nacin gradnje_IDUPUO_2019_4.3 B

Opatija