Izrada vizualnog identiteta NEF-a Hrvatske

PRAVILA  NATJECAJA   Organizator Natjecaja je Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske uz potporu Eurochild organizacije, Društva „Naša djeca“ Opatija i Saveza DND Hrvatske. 2.  Ciljevi Natjecaja su : izrada vizualnog identiteta (loga/ znaka) Nacionalnog forum djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske koji ce predstavljati osnovni element vizualne komunikacije i identifikacije NEF-a poticanje djece na slobodno i kreativno izražavanje vlastitog mišljenja 3.  Natjecaj je otvoren do  25. veljace 2020. godine 4.  U Natjecaju mogu sudjelovati ravnopravno djevojcice i djecaci u dobi od 9 do 15 godina ukljucene u rad Djecjih vijeca Hrvatske, Djecjih foruma Hrvatske, osnovnih škola te Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. ŠTO  MOŽEŠ PRIJAVITI NA NATJECAJ? Na Natjecaj možeš prijaviti radove u sljedecim kategorijama: likovni radovi ucenika od IV. do VIII. razreda osnovne škole likovni radovi ucenika s posebnim obrazovnim potrebama. Svoje radove sudionici mogu iskazati : Kombinacijom teksta i simbola. Logotip i/ili znak je  identitet koji vizualno predstavlja i omogucuje izdvajanje i razlicitost od ostalih slicnih projekata/aktivnosti. Logotip i/ili znak mora biti kratak, jasan i inovativan. Osnovni likovni elemente koji bi se trebali nalaziti u buducem logu/znaku modela stvaranja identiteta NEF-a Hrvatske: naziv (Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochid Hrvatske – NEF Hrvatske) zaštitni znak logotip (Logotipi koji imaju svrhu privuci ciljanu skupinu poput djece ili mladih, trebali bi imati ukomponirane vedre, žive i šarolike boje) boje  (kombinacija bijele, narancaste i pariško plave / boje organizacija koje provode projekt NEF-a Hrvatske) Vodite racuna o tome da boja logotipa i pozadine moraju biti uskladene kako ne bi došlo do nepodudaranja i nekompatibilnosti izmedu njih. tipografije (font mora biti jasan, citljiv u svim velicinama i tocno prikazivati djelatnost na koju se odnosi)   VAŽNO: Svaki logotip, koji se osim tipografije sastoji i od ilustracije, mora biti dizajniran na nacin koji omogucuje jednostavnu realizaciju u svim tehnikama tiska, ne bi smio sadržavati estetske dijelove poput sjena, pretapanja boja i slicnih likovnih elemenata koje je teško reproducirati u nekim tiskarskim tehnikama. Rad možeš prijaviti individualno ili u grupi svojih vršnjaka. Svaki individualni rad se prijavljuje zasebno (jedno dijete jedan rad) dok se grupni rad prijavljuje skupno (grupa djece-jedan rad). Na Natjecaj možeš poslati maksimalno tri rada. Podaci uz radove Svaki prijavljeni rad  mora na kraju imati: ime i prezime djeteta godine starosti naziv djecjeg vijeca, djecjeg foruma, škole ili institucije koju dijete pohada na crtežima sve navedene podatke ispišite na poledini RADOVI BEZ NAVEDENIH PODATAKA NECE SE UZIMATI U OBZIR. Uz rad treba priložiti PRIJAVNICU koju možeš naci na stranici www.dnd-opatija.hr – Projekt „Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske – NEF“ – natjecaj prijavnica.   PROCJENA PRISTIGLIH RADOVA – TKO I KAKO? Prijave ce ocjenjivati Povjerenstvo koje ce ciniti 5 vijecnika NEF-a i dvoje odraslih. Iz Natjecaja ce biti iskljuceni radovi pristigli nakon njegova zakljucenja, kao i radovi koji promicu netoleranciju, nasilje, nasilnu komunikaciju te kojima se krše osnovna ljudska prava i slobode. Radovi kojima se krše autorska prava takoder ce biti iskljuceni iz Natjecaja. Najbolji radovi biti ce reproducirani u brošuri VAŽNO! Prijavitelji se obvezuju da ce autorska prava prikazivanja i tiskanja ustupiti bez naknade. Pristigli djecji radovi se ne vracaju. PRIJE KRAJA… Posebnost ovog Natjecaja ogleda se u tome što su: uvjete Natjecaja osmislili su vijecnici I saziva Nacionalnog foruma djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske povjerenstvo za odabir radova cinit ce 5 vijecnika I saziva NEF-a i 2 odrasle osobe rezultat Natjecaja bit ce brošura „Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske – NEF HRvatske“- Tekstovi djece biti ce prevedeni s hrvatskog na talijanski, njemacki i engleski jezik ciji su autori djeca. Svi sudionici Natjecaja dobit ce Zahvalnicu za sudjelovanje putem elektronicke pošte tijekom mjeseca travnja 2020. godine. Sadržaj radova je iskljuciva odgovornost autora/autorice i njihovih mentora te DND Opatija i partneri u provedbi ovog projekta ne preuzimaju odgovornost za bilo kakve nesuglasice i sporove vezane uz vlasništvo i autorska prava koja natjecatelji i natjecateljice pošalju na Natjecaj. Prijavom na Natjecaj pristaješ da se tvoj rad koristi u promotivne svrhe programa i projekata „Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske“. U Natjecaju ne mogu sudjelovati zaposlenici i volonteri Eurochild organizacije, DND Opatija, Saveza DND Hrvatske te clanovi Komisije za odabir pristiglih radova. Pravila Natjecaja i prijavnice se mogu preuzeti na stranicama DND Opatija www.dnd-opatija.hr. Svoje radove dostavi poštom na adresu:   Društvo „Naša djeca“ Opatija Stubište Lipovica 2 51410 Opatija ili osobno u ured DND Opatija, svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Najkasnije do 25. veljace 2020. godine. Za sva pitanja i nejasnoce možeš nam se obratiti na naš mail: [email protected] ili na telefon 051 272-443.          

Opatija