Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  Naziv dokumenta o kojemu se provodi savjetovanje Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu Vrijeme trajanja savjetovanja: od 25. listopada do 26. studenog 2018. godine. Cilj savjetovanja Dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o nacinu obavljanja komunalnih djelatnosti. Objava akta Nacrt Odluke objavljen je na mrežnoj stranici Grada Opatije 25. listopada 2018. godine. Odaziv javnosti Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba.       Opatija, 29. studeni 2018.                                    KOORDINATOR SAVJETOVANJA:                                                                                  Saša Dunatov, dipl. pravnik, v.r.

Opatija