Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  Naziv dokumenta o kojemu se provodi savjetovanje Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Opatije. Vrijeme trajanja savjetovanja: od 17. listopada do 2. studenog 2018. godine. Cilj savjetovanja Dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o nacinu obavljanja komunalnih djelatnosti. Objava akta Nacrt Odluke objavljen je na mrežnoj stranici Grada Opatije 17. listopada 2018. godine. Odaziv javnosti Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba.       Opatija, 8. studeni 2018.                                   KOORDINATOR SAVJETOVANJA:                                                                          Miljenko Ujcic, dipl. pravnik, v.r.

Opatija