Izvješće s Javnog savjetovanja – Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu

Grad Opatija proveo je Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu, od 24. ožujka 2023. do 24. travnja 2023. godine.

Izvješće s provedenog Javnog savjetovanja nalazi se u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti

Opatija