Izvješće s javnog savjetovanja – Prijedlog Proračuna za 2022. i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

NAZIV AKTA /TEME SAVJETOVANJA PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.GODINU i

PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

RAZDOBLJE TRAJANJA SAVJETOVANJA

Savjetovanje je otvoreno dana 15. studenog 2021.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je bilo do 29. studenog 2021.g.,  a zainteresirani su do toga roka svoje prijedloge, ideje i sugestije koji se odnose na prijedlog ovog programa mogli poslati poštom ili na e mail adresu tamara.sergo@opatija.hr

 

NAZIV UČESNIKA PRIJEDLOG OČITOVANJE PREDLAGATELJA

 

U razdoblju savjetovanja nije dostavljen ni jedan prijedlog i/ili primjedba na Prijedlog Proračuna za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

 

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Opatija