Izvještaj sa sastanka VMO Tošina – 12. siječnja 2023.

Sastanak VMO Tošina održan je 12. siječnja 2023. s početkom u 18 sati.

Prisutni Uković, Crnković, Smokvina, Šverko i Manestar.

Dnevni red je obuhvatio aktivnosti MO, vezano za uređenje zelenih površina koja se moraju održati prije buđenja prirode.

Na početku sastanka članica VMO Marijana Crnković izjavila je da više nije u mogućnosti biti članica VMO i moli da ju se razriješi.

Antonija Manestar dala je izvještaj o proslavi sv. Nikole koja je bila dobro organizirana na zadovoljstvo djece i odraslih.

Manestar je predložila da se urede zelene površine koje se nalaze između Nove ceste i Ulice G. Verdia. Predlaže se zatražiti ponudu od tri ponuđača. Razmatrali smo i sadnju stabala koja bi bila ukras i zaštita od buke i ispušnih plinova s Nove ceste. Nakon diskusije dogovorili smo da je najbolje posaditi brzorastuće čemprese. Marijana Crnković je rekla da će ona donirati čemprese tako da bi naš trošak bio samo sadnja.

Dogovorili smo i kupnju betonskog koša za smeće koji  treba na šetnici, a koji bi stavili između dvije klupe. Odlučili smo se za skuplju verziju jer bi metalna vrlo brzo nestala. Manestar će tražiti ponude i nakon toga ćemo održati sastanak na kojem ćemo izabrati izvođača.

predsjednica VMO Tošina

Antonija Manestar

Opatija