Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Temeljem clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/20-01/8, URBROJ: 2156/01-03/1-20-30 od 24. studenog 2020., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje   J A V N U    R A S P R A V U o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije            Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije provest ce se u razdoblju od 7. 12.2020. godine do 21. 12. 2020. godine. Izmjena plana provodi se samo u tekstualnom dijelu plana dok graficki dio plana nije predmet ove izmjene plana.   Važna napomena! Prilikom predmetnih izmjena i dopuna plana NIJE MOGUCA PRENAMJENA ZEMLJIŠTA U GRA?EVINSKO ZEMLJIŠTE. Javni uvid u tekstualni dio Plana moci ce se izvršiti svakoga radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 9,00 do 15,00 sati u velikoj dvorani Kulturnog doma Zora u Opatiji, Nikole Tesle 2, te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .           Javno izlaganje održat ce se 10. prosinca 2020. godine, u vremenu od 13,00 do 15,00 sati u velikoj dvorani centra Gervais u Opatiji, Nikole Tesle 5 (uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela) te putem online sustava u koji se sudionici javnog izlaganja mogu prijaviti putem e-maila: [email protected] na nacin da daju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 16:00 sati 8. prosinca 2020. godine kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute. Prijedlozi i primjedbe mogu se izjaviti na zapisnik u vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3 ili putem e-pošte na [email protected]. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku, citko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 21. 12. 2020. godine.   Molimo zainteresirane da sve potrebne informacije zatraže putem telefona 680-124, 680-137 i 680-136.     UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE GRADA OPATIJE   II ID PPUGO 2020 – odredbe – PPJR-05a   Pracenje javnog izlaganja biti ce dostupno preko Youtube kanala:  .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }    

Opatija