Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

Temeljem clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/20-02/2, URBROJ: 2156/01-03/1-20-25 od 24. studenog 2020., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje   J A V N U    R A S P R A V U o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatije   Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija provest ce se u razdoblju od 7. 12. 2020. godine do 21. 12. 2020. godine. Javni uvid u prijedlog Plana moci ce se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 9,00 do 15,00 sati u velikoj dvorani Kulturnog doma Zora u Opatiji, Nikole Tesle 2, te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr Javno izlaganje održat ce se 10. prosinca 2020. godine, u vremenu od 17,00 do 19,00 sati u velikoj dvorani centra Gervais u Opatiji, Nikole Tesle 5 (uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela) te putem online sustava u koji se sudionici javnog izlaganja mogu prijaviti putem e-maila: [email protected] na nacin da daju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 16:00 sati 8. prosinca 2020. godine kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute.    Prijedlozi i primjedbe mogu se izjaviti na zapisnik u vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3 ili putem e-pošte na [email protected]. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku, citko napisani i potpisani, s adresom podnositelja, u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 21. 12. 2020. godine.   Važna napomena! Prilikom predmetnih izmjena i dopuna plana NIJE MOGUCA PRENAMJENA ZEMLJIŠTA U GRA?EVINSKO. Molimo zainteresirane da sve potrebne informacije zatraže putem telefona 680-124, 680-137 i 680-136.   UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE GRADA OPATIJE   UPU Opatija – Odredbe – PPJR – 05 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5     Pracenje javnog izlaganja biti ce moguce preko Youtube kanala: .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Opatija