Javna tribina “O Europi dječjim očima”

U organizaciji Društva „Naša djeca“ Opatija u Galeriji Laurus u Lovranu jučer je održana javna tribina „O Europi dječjim očima“. Tribina je održana u sklopu događanja organiziranih povodom Dječjeg tjedna, a u sklopu projekta „Za dječji glas u Europskoj uniji“ kojeg provode Društvo „Naša djeca“ Opatija i Savez DND Hrvatske, uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Sudjelovali su zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Kristina Đukić, zastupnice u Europskom parlamentu Sunčana Glavak i Željana Zovko, politolog Srđan Kerčević s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tajnica DND-a Opatija i dopredsjednica Saveza DND Hrvatske Sanja Škorić, vijećnik XII. saziva DGV Grada Opatije i 1. saziva NEF-a Hrvatske Mateo Gruban, vijećnica II. saziva Dječjeg vijeća Eurochild organizacije Petra Josipović, član Savjetodavnog odbora za dječju participaciju UNICEF-a Hrvatske Jan Galić, predstavnik djece u Vijeću za djecu Hrvatske Dominik Brnčić, vijećnici DGV-a Opatija Pia Petričić Ferlin i Fran Rubeša te vijećnici i mentori Dječjih vijeća Hrvatske i članovi 1. saziva NEF-a Hrvatske s mentorima. Tribina je održana kombinacijom govora sudionika uživo u prostorijama Galerije Laurus te online prijenosa putem Zoom aplikacije, a ukupno se uključilo preko stotinu sudionika. U ulozi moderatora bila je članica DND-a Opatija Antonia Katić.

Panelisti su govorili o 20 godina dječje participacije u gradu Opatiji, o djeci kao pokretačima promjena u demokratskom životu, o iskustvima vijećnika u radu Vijeća za djecu Hrvatske koje je savjetodavno tijelo Vlade RH, o istraživanju „Kakvu Europu djeca žele“, o sudjelovanju u radu fokus grupe Europske komisije u izradi smjernica za sudjelovanje djece, o Studiji o sudjelovanju djece u političkom i demokratskom životu Europske unije“ Rand Europe i Eurochild uz podršku EU komisije te sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice na nacionalnoj i EU razini. U diskusiju su se uključili i hrvatski zastupnici u EU parlamentu, a zastupnica Sunčana Glavak odgovarala je na pitanja djece o dječjim pravima i dječjoj participaciji te o dječjem siromaštvu i sigurnosti na internetu.

– Veseli me što na ovoj tribini imam priliku govoriti o Dječjem gradskom vijeću na koji je Grad Opatija vrlo ponosan. Grad Opatija kontinuirano izdvaja sredstva za potrebe svojih najmlađih sugrađana. Potičemo dječju participaciju i slušamo njihove želje i potrebe. Prije 20 godina u Opatiji je osnovano Dječje gradsko vijeće kroz čije je aktivnosti do danas bilo uključeno 281 dijete. U tih 20 godina DGV djeluje neprekidno, a mali su vijećnici postigli mnoge uspjehe u zemlji i inozemstvu te su aktivno uključeni u donošenje politika za djecu na razini Europske unije, istaknula je zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić te zahvalila malim vijećnicima i članovima DND-a Opatija na doprinosu Gradu Opatiji i promociji diljem zemlje i Europe.

Projekt „Za dječji glas u Europskoj uniji“ provodi se s ciljem povećanja znanja i vještina djece i mladih u Hrvatskoj o Europskoj uniji, njezinim vrijednostima i politikama za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima na razini Europske unije, a osim javne tribine provedeno je i niz aktivnosti – edukativno interaktivne radionice za djecu i mlade u online okruženju, edukacije za voditelje i mentore, online sastanci s predstavnicima NEF-a i Eurochilda iz Ukrajine, Malte i Estonije, susret NEF-a Hrvatske te likovno literarni natječaj „O Europi dječjim očima“ za djecu od 5 do 15 godina u kojem je sudjelovalo 18 osnovnih škola, 16 dječjih vrtića  te Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran, Dječje vijeće Kutina i Centri za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama iz Čakovca i Rijeke. Fotografije pristigle na natječaj mogu se pogledati u galeriji Laurus do 12. listopada.

Fotogalerija
Opatija