Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 08. ožujka 2023. godine, objavljuje

 

                                J A V N I    P O Z I V

  za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

 

I. Izrada i prodaja razglednica te prodaja nakita i suvenira putem štanda – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 štand = 2 m2 javne površine).

II. Prodaja suvenira i autohtonih proizvoda putem štanda – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 štand = 2 m2 javne površine).

III. Prodaja smoothija (pripravaka od svježeg voća i povrća) i hladno prešanih sokova pokretnom napravom – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

IV. Prodaja sladoleda pokretnim tipskim kolicima s autonomnom vodom – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

V. Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

VI. Prodaja palačinki, wafla, muffina, mini donutsa i snacksa pokretnom napravom – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

VII. Prodaja suvenira od prirodnih materijala na napravi tipa štafelaja – 3 lokacije na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

VIII. Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 5 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

IX. Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2023. godine.

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija VIII. i IX.)» 1,06 EUR (8,00 kn),
  • «za sve druge namjene (lokacija I., II., III., IV., V., VI. i VII.)» 2,65 EUR (20,00 kn).

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn

Posebno se napominje da je nositelj odobrenja dužan u razdoblju za koje mu je izdano odobrenje svakodnevno obavljati djelatnost za koju je podnio zahtjev, u vremenskom razdoblju od 17,00 do 22,00 sata, i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec.

Priloženi dokumenti

Opatija