JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2017. GODINU

Temeljem usvojenog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 7/17) Gradonacelnik Grada Opatije objavio je Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeci i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovacka radnja, ugostiteljski objekt i slicno) na podrucju Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na podrucju Grada Opatije, obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) te nosioci OPG-a, sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na podrucju Grada.  Korisnici mogu koristiti slijedece oblike poticaja POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE namijenjeni su za zapošljavanje osoba sa prebivalištem na podrucju Grada, na neodredeno ili odredeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti. POTICAJI ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI namijenjeni su fizickim osobama koje imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2017. godini zapocele ili ce zapoceti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja te OPG-a. POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE namijenjeni su poduzetnicima koji imaju sjedište ili prebivalište na podrucju Grada Opatije, a koji su u 2017. godini zakljucili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske.   Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima sa obveznom dokumentacijom. Obrasci i popis dokumentacije koju treba priložiti mogu se preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Pisarnice ili se isti mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Opatije http://www.opatija.hr/hr/gospodarstvo/program-poticanja-poduzetnika/. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to, ili preporucenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu: GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija.   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31.12.2017.godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava Proracuna.   Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti na tel. 680-158 ili 680-132 te na e-mail adrese [email protected] ili [email protected]

Opatija