Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Temeljem odredbi Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije (SN PGŽ 46/06, 10/09) Grad Opatija raspisuje

 

                                                           JAVNI POZIV

          za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

 

Potpore se dodjeljuju za edukacije iz područja:

 • informatike (verificirani programi koji se upisuju u e-radnu knjižicu)
 • njemačkog jezika turističko-ugostiteljske struke (u trajanju od minimalno 100 sati)
 • francuskog jezika (u trajanju od minimalno 100 sati)
 • ostalih programa za kojima se ukazala potreba na tržištu rada koji se upisuju u e-radnu knjižicu

 

Pravo na potporu imaju osobe koje:

 • su državljani Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Grada Opatije
 • imaju do 29 godina života
 • se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • imaju preporuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • su završile minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje.

 

Zahtjev se podnosi isključivo na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije (www.opatija.hr ).

Uz  zahtjev se prilažu sljedeći dokumenti:

 1. Životopis u Europass formatu
 2. Preslika svjedodžbe
 3. Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 4. Preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od objave Javnog poziva.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija