Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Temeljem odredbi Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije (SN PGŽ 46/06, 10/09) Grad Opatija raspisuje   JAVNI POZIV  za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih   Potpore se dodjeljuju za edukacije iz podrucja: informatike (verificirani programi koji se upisuju u e-radnu knjižicu) njemackog jezika turisticko-ugostiteljske struke (u trajanju od minimalno 100 sati) francuskog jezika (u trajanju od minimalno 100 sati) ostalih programa za kojima se ukazala potreba na tržištu rada koji se upisuju u e-radnu knjižicu Pravo na potporu imaju osobe koje: su državljani Republike Hrvatske imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije imaju do 29 godina života se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imaju preporuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su završile minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje. Zahtjev se podnosi iskljucivo na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija na obrascu koji se može podici u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije (www.opatija.hr ). Uz  zahtjev se prilažu sljedeci dokumenti: Životopis u Europass formatu Preslika svjedodžbe Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.   GRADONACELNIK Ivo Dujmic, ing.      

Opatija