Javni poziv za kandidature za Savjet mladih PGŽ

Javni poziv za kandidature za Savjet mladih PGŽ

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije objavljuje

                                                                  JAVNI POZIV

                                        za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova

                                        Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

 

 1. Pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka u Republici Hrvatskoj, pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih koje broje najmanje pedeset mladih, da prijave kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
 2. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županije) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Županiji

        3. Kandidati za članove i zamjenike članove Savjeta mladih u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Županije

 1. Savjet mladih broji jedanaest (11) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih imaju zamjenike. Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine. Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta, te mandat zamjenika člana prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
 2. Kandidatura za izbor člana i zamjenika člana podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Županije, pod „NATJEČAJI“’ (pgz.hr/dokumenti/natjecaji).
 3. Prijedlog za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih mora sadržavati ime, prezime i datum rođenja kandidata i zamjenika kandidata, adresu prebivališta odnosno boravišta kandidata i zamjenika kandidata, naziv ovlaštenog predlagatelja, odnosno imena i prezimena te potpise najmanje pedeset osoba ako je predlagatelj neformalna skupina mladih.
  Uz prijedlog kandidata, predlagatelj je obvezan dostaviti i javnu ispravu (u kopiji) iz koje je vidljiv datum rođenja kandidata i zamjenika kandidata te njegovo posljednje prebivalište.
 4. Prijedlozi kandidatura mogu se predati najkasnije do listopada 2021. godine, u pisarnici Primorsko-goranske županije, na adresi Riva 10 ili poslati na adresu:

 

                     Primorsko-goranska županija, Županijska skupština

                     Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,

                     Adamićeva 10, Rijeka,

       s naznakom ,,Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije”

 

 1. Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih neće se uzeti u razmatranje.
 2. Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (dalje u tekstu: Odbor) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.
 3. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Županijskoj skupštini te ga objavljuje na mrežnim stranicama Županije.
 4. Županijska skupština, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
 5. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.

 

Predsjednik

          Mario Alempijević, v.r.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija