Javni pozivi PGŽ-a

Primorsko- goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za provedbu mjera ocuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na podrucju Primorsko-goranske županije u 2020. godini te Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na podrucju Primorsko-goranske županije u 2020. Javni pozivi s pripadajucom natjecajnom dokumentacijom objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije: https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/    

Opatija