Javno savjetovanje – Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Javno savjetovanje otvoreno je do 03. studenog 2020. godine. Javno savjetovanje otvoreno je u kracem roku iz razloga što se Nacrtom Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora Odluka mijenja, odnosno dopunjuje u dijelu u kojem se omogucuje zakupnicima pravo na ostvarenje umanjenje zakupnine, kao mjere pomoci u cilju ublažavanja negativnih posljedice uslijed pojave pandemije COVID-19 u prvom tromjesecju 2021. godine, dok se odredbe Odluke temeljem koji se odreduje visina zakupnine, koeficijenti položajne zone i koeficijenti namjene i dr. ne mijenjaju. Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected] OBRAZLOŽENJE OBRAZAC

Opatija