Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Javno savjetovanje otvoreno je od 25. svibnja do 23. lipnja 2023. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu dostaviti putem elektroničke pošte na adresu [email protected] , na obrascu koji se nalazi u prilogu.

 

Ujedno se napominje da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću društva Komunalac d.o.o., Jurdani o prijedlogu cjenika te svi zainteresirani sve potrebne informacije o načinu dostavljanja svojih prijedloga i/ili sugestija koji se odnose na prijedlog cjenika mogu pronaći na mrežnim stranicama predmetnog društva:

https://www.komunalac-opatija.hr/wp-content/uploads/2023/05/Prethodno-javno-savjetovanje-o-prijedlogu-cjenika-Grad-Opatija.pdf

 

 

Priloženi dokumenti

Opatija