Javno savjetovanje -Nacrt prijedloga Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 4. kolovoza do 2. rujna 2023. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu dostaviti putem elektroničke pošte na adresu [email protected], na obrascu koji se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti

Opatija