Javno savjetovanje o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije

Predsjednik Gradskog vijeca, dr.sc. Robert Kurelic te Klub Vijecnika SDP-IDS-HSU-UK-AM uputili su prijedlog  o Izmjenama i dopunama Odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije. Sve primjedbe i prijedloge na prijedlog mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adrese: [email protected]   Javno savjetovanje traje od 17. kolovoza do 17. rujna 2018.godine.

Opatija