Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o preimenovanju Varljenske ceste u Opatiji u Ivana Brozine Slovana

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o preimenovanju Varljenske ceste u Opatiji u Ivana Brozine Slovana.

Javno savjetovanje otvoreno je od 01. srpnja do 30. srpnja 2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected]  ili putem pošte na adresu Grad Opatija, Odbor za mjesnu samoupravu, M. Tita 3., Opatija –„Javno savjetovanje – Odluka o preimenovanju Varljenske ceste u Opatiji u Ivana Brozine Slovana.

ODBOR ZA MJESNU
SAMOUPRAVU GRADA OPATIJE

                                                                                        PREDSJEDNIK
Igor Matković, v.r

Priloženi dokumenti

Opatija