Javno savjetovanje oko prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018.- 2021.

Javno savjetovanje oko prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018.- 2021.

Grad Opatija raspisuje Javno savjetovanje oko prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018- 2021. (u daljnjem tekstu: LPZM).

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09-ispravak, 07/13, 3/18, 5/18-ispravak), Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, Zakona o savjetima mladih (NN 41/2014) te Strategije razvoja Grada Opatije 2014.- 2020., gradonačelnik Grada Opatije donio je odluku o izradi LPZM. Temeljem poziva i prikupljenih prijava, za izradu LPZM odabrana je Udruga Žmergo iz Opatije.

Riječ je o prvom strateškom dokumentu namijenjenom mladima, koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici do kraja 2021. godine. Objedinjuje potencijale mladih i za mlade, njihove potrebe kao i mogućnosti koje su im dostupne u zajednici.

Ovaj dokument sadrži pregled ciljeva, mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade za razdoblje od 2018. do 2021. te predstavlja politiku prema mladima s područja Opatije kojom se nastoji odgovoriti na ispitane potrebe i interese mladih. Time se želi unaprijediti položaj mladih Opatijaca, potaknuti njihov ostanak te osnažiti kompetencije za aktivan doprinos i oblikovanje zajednice po mjeri mladih, ali i građana Opatije općenito.

Dokument je temelj za planiranje praćenja provedbe, njegove evaluacije te razvoja novog programa na temelju postignutih indikatora i rezultata ovog programa nakon perioda njegova djelovanja u 2021. godini.

 

Dokument

 

Sve primjedbe, prijedlozi i/li komentari mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adresu danijel.jerman@opatija i/li zlata.torbarina@opatija.hr

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija