Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS-ima

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu oko Prijedloga Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020/2021. Javno savjetovanje otvoreno je do 27. svibnja 2020. godine. Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected]   PRIJEDLOG ODLUKE OBRAZLOŽENJE  OBRAZAC  

Opatija