Komunalac je gradnju kanalizacije u Poljanama isplanirao još 2007.

Komunalac je gradnju kanalizacije u Poljanama isplanirao još 2007.

Plan širenje mreže kanalizacije na podrucju grada, koji zahvaca i Poljane, tvrtka Komunalac složila je davne 2007. kao i  faze njegove realizacije po godina, tako da  insinuacija vijecnika Gradskog vijeca Opatije da je kanalizacija dovedene u Poljane „zbog samo dviju kuca“ na podrucju na kojem je tvrtka u vlasništvu obitelji gradonacelnika Ive Dujmica tamo kupila teren iskonstruirane su, te potpuno netocne. Liburnijske vode na kraju su i uspjele da se gradnja iz tog programa na podrucju Opatije financira dijelom iz Kohezijskog i  strukturnih fondova EU, što ne bi uspjeli da nisu imali gotove projekte cija izrada ponekad traje i mjesecima, osobito u slucajevima kada je u pitanju ovako masivan zahvat u prostoru. Podsjetimo, na 26. sjednici Gradskog vijeca vijecnik Igor Puž postavio je vijecnicko pitanje vezano uz kriterije za odredivanje podrucja gdje se radi nova kanalizacija, pri tome izrazivši sumnju da se kanalizacija u Poljanama, zaseoku Korici  izvodi zbog toga što sam je tvrtka u vlasništvu clanova obitelji gradonacelnika Dujmica  tamo kupila teren. Novi list je takoder prenio dio ove rasprave u tekstu naslova “Vijecnicka pitanja mirisala na afere“ 16. studenoga 2016. Gradonacelnik Dujmic demantirao je vec na samoj sjednici takve navode, a nakon što je od ex Komunalca, tj. tvrtke Liburnijske vode dobiven službeni odgovor na pitanje kada je bila tocno planirana gradnja kanalizacijske mreže na tom podrucje, na ovo je pitanje svim vijecnicima poslao i pisani odgovor.   Gradnja planirana dvije godine prije prvog mandata aktualnog gradonacelnika Prema informacijama iz Liburnijskih voda, tocno je da je Komunalac zapoceo s izradom dokumentacije za vodoopskrbni sustav i sustav sanitarne kanalizacije Poljana još 2007.  dakle pune dvije godine prije stupanja Ive Dujmica u prvom mandatu na funkciju gradonacelnika.   Radovi su navedeni u svim programima izgradnje komunalne infrastrukture od 2007. godine koje je usvojilo Gradsko vijece, a i objavljeni su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, pa su lako provjerljivi i dostupni javnosti.    Kronologija dogadaja   1. 2007. godine grad Opatija i Komunalac d.o.o. Opatija ugovorili su izradu projektne dokumentacije sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja Poljane. Te godine su izvedeni potrebni geodetski radovi i postavljeno je idejno rješenje sustava Poljane. 2. Komunalac je ishodio lokacijske dozvole u 2008. godini. 3. U 2009. godini Komunalac je izradio glavni projekti i ishoden je dio gradevinskih dozvola za dionicu Poljane-Brdo-Zubinici i dionicu Poljane (Ladeti-Strmice) i izraden idejni projekt za vodospremu Poljane. 4. U 2010. godini  Komunalac je ishodio gradevinsku dozvolu za dionicu Poljane-Ladeti-Puhari i lokacijsku dozvolu za vodospremu Poljane.  Iste godine su zapoceli radovi na izgradnji 1. faze sustava. 5. U 2011. godini Komunalac je ishodovao gradevinsku dozvolu za vodospremu Poljane i izvodio radovi u prvoj fazi. 6. U 2012. godini završeni su radovi na izgradnji 1. faze koja je obuhvatila izgradnju 7.617 m kolektora sanitarne kanalizacije i 9.645 m vodovodnih cjevovoda. 7. Pocetkom 2012. godine zapoceli su radovi na izgradnji II. faze koja obuhvaca vodospremu Poljane i dio sustava oko vodospreme. 8. Krajem 2012. godine su zapoceli radovi na izgradnji III. faze koja obuhvaca dio sustava. 9. U 2013. godini završeni su radovi na izgradnji II. faze radove koji su obuhvacali vodospremu Poljane i 3.100 metara sustava vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije, te su nastavljeni radovi na izgradnji III. faze radova. 10. U 2014. godini završavaju radovi na izgradnji III. faze radova koje su obuhvatili izgradnju 4.500 metara vodovoda i  kolektora sanitarne kanalizacije 11. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 16.4.2015. Ograniceni poziv za dostavu prijedloga projekata za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje br. EN.2.1.16, na koji su Liburnijske vode su predale ponudu.       Uvjetima Ogranicenog poziva  bilo je propisano da se mogu kandidirati samo projekti za koje postoji cjelokupna projektna dokumentacija i odobrenja za izgradnju, te da sve izgradnje moraju biti završene do konca 2016. godine.       Odobreni projekti financiraju se iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, sredstava Hrvatskih voda i sredstava jedinica lokalne samouprave.   12. Liburnijske vode kandidirale su u svojoj prijavi završetak izgradnje sustava sekundarne kanalizacije i vodovoda na Poljanama zapocet izradom projektne dokumentacije još 2007. godine, podrucje Ladeti-Strmice u dužini od 1.150 m (podrucje Grada Opatije), te sanitarna kanalizacija dijela naselja Frlanije (Opcine Lovran) i završetak izgradnje vodospreme Tuliševica (opcina Lovran). 13. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta izmedu Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i Liburnijskih voda potpisan je 9.3.2016. godine.   Prenosimo i tablicni prikaz ukupno planiranih ulaganje do kraja 2016. godine  po izvorima financiranja (bez PDV-a):   Izvor financiranja  Iznos   Proracun Grada      5.079.533,80 kn  Kredit HBOR    11.963.831,23 kn  Amortizacija LV+Komunalac            52.388,30 kn  Hrvatske vode    19.869.805,80 kn  EU fondovi      2.387.922,67 kn  Ukupno    39.353.481,80 kn      

Opatija