Komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 2020.

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda za 2020.

Obavještavamo gradane i poslovne subjekte Grada Opatije da je od 01. sijecnja 2020. godine Grad Opatija od Hrvatskih voda preuzeo poslove naplate naknade za uredenje voda. Grad Opatija ce naknadu za uredenje voda naplacivati putem uplatnica za komunalnu naknadu, na kojima je zasebno iskazan iznos obveze za komunalnu naknadu, te iznos obveze za naknadu za uredenje voda. Napominjemo da Grad Opatija nije mijenjao visinu iznosa komunalne naknade. Rješenja s uplatnicama za komunalnu naknadu i naknadu za uredenje voda biti ce dostavljena krajem veljace, a rok dospijeca placanja mjesecnih obroka za sijecanj i veljacu  biti ce  produljen  do 20.03.2020. Molimo sve obveznike da obveze naknade za uredenje voda za 2020. godinu uplacuju iskljucivo na racun Grada Opatije prema dostavljenim rješenjima i uplatnicama u 2020. godini. Za dugovanja naknade za uredenje voda za 2019. i ranije godine obveznici se mogu obratiti Hrvatskim vodama na broj telefona 051/356-981. Za sva pitanja vezana za komunalnu naknadu obveznici se mogu obratiti Gradu Opatija na brojeve telefona 051/680-140, 680-143, 680-154.

Opatija