Konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Opatije

 U Gradskoj vijecnici Grada Opatije konstituirano je Vijece srpske nacionalne manjine Grada Opatije, nakon provedenih Izbora za clanove Vijeca, 5. svibnja 2019. godine Za predsjednicu Vijeca srpske nacionalne manjine Grada Opatije jednoglasno je izabrana Biljana Opacic, a njezin je zamjenik Branko Milovanovic. Clanovi Vijeca su: Milica Aleksic, Nada ?ukic, Nevenka Juric, Milorad Kovacevic, Lazar Radmanovic, Mihajlo Savanovic, Borka Štrbac, Mirjana Toncinic i Ljiljana Vasiljevic. Gradonacelnik Ivo Dujmic je pozdravio clanove Vijeca te istaknuo i dosadašnju dobru suradnju koja ce se, bez sumnje, nastaviti.  – Nažalost živimo u svijetu u kojem se sve cešce dogadaju razne netolerancije i netrpeljivosti na nacionalno, rasnoj i drugim osnovama. To su pojave koje osudujem i koje ne želimo vidjeti u Opatiji. Kultura suživota svih gradana našeg grada, bez obzira na nacionalnost, na visokoj je razini i tako treba i ostati, porucio je gradonacelnik Dujmic. Na konstituirajucoj sjednici sudjelovao je i predsjednik Vijeca srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije Zoran Stankovic. On je, uz cestitke novoizabranim vijecnicima, naglasio kako je položaj pripadnika srpske nacionalne manjine u Opatiji, kao i u ostatku PGŽ, iznimno dobar kao i suradnja s lokalnom i regionalnom samoupravom. Predsjednica Vijeca Biljana Opacic zahvalila je na izboru te rekla da u Opatiji živi više od 50 godina, u nju je došla kao mlada djevojka i ovdje stvorila obitelj i dom. Opatija je vrlo tolerantna sredina u kojoj se svi osjecaju dobro došli, a Vijece srpske nacionalne manjine je do sada aktivno sudjelovalo u društvenom životu grada. Istaknula je akciju s GDCK Opatija za pomoc potrebitim obiteljima u Glini. Podsjetimo, uloga Vijeca nacionalnih manjina u lokalnoj i regionalnoj samoupravi je savjetodavna te ih celnici gradova i opcina konzultiraju u vezi pojedinih pitanja i pri donošenju raznih odluka.  

Opatija