KONTEJNERI ZA RAZVRSTAVANJE KOMUNALNOG OTPADA – OGLEDNI PRIMJER KAKO ĆE UBUDUĆE BITI U CIJELOM GRADU

U Icicima je tvrtka Komunalac d.o.o. postavila novih sedam kontejnera namijenjenih razvrstanom odlaganju komunalnog otpada. Rijec je o oglednom primjeru nacina odlaganja  i primarne selekcije otpada. Grad Opatija uputit ce dopis na adrese svih mjesnih odbora grada sa zamolbom da analiziraju svoje podrucje i onda u primjerenom roku dostave prijedloge lokacija na svojim podrucjima koje su primjerene za postavljanje ovakvih setova kontejnera kako bi se nova praksa uvela na podrucje cijeloga grada.

Opatija