Koordinacija Mjesnih odbora o komunalnoj tematici

Gradonačelnik Fernando Kirigin i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah održali su jučer u Vili Antonio koordinaciju Mjesnih odbora, a na dnevnom redu bile su točke: Informacija o razgovorima s BINA Istrom na temu izgradnje autoceste i Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada. Sastanku su prisustvovali i direktor Komunalca d.d. Ervino Mrak te rukovoditelj odjela Usluge u Komunalcu Duško Kulaš.

Gradonačelnik je upoznao prisutne predstavnike VMO-a o pregovorima koje vodi s predstavnicima BINE Istra, kao i HAC-a, vezanim uz gradnju tunela Učka, odnosno autoceste te pristupnih cesta na području Grada Opatije s ciljem ostvarenja najboljih rješenja za građane. Istaknuo je kako je najviše razgovora bilo o narušavanju kvalitete života koje će izgradnja donijeti, prvenstveno izgradnja prilaznih cesta, nadvožnjaka i bukobrana. Tema je bila i prilazna cesta iz Dobreća koja po sadašnjim projektima nema pristup na autocestu. Istaknuo je da su ostvareni pozitivni pomaci u pregovorima, za sada dogovoreni usmeno te se dokumenti tek trebaju izraditi.

O Prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada gradonačelnik je istaknuo kako je 31. srpnja 2021. godine na snagu stupio Zakon o gospodarenju otpadom čijom je odredbom propisano da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti odluku o gospodarenju otpadom u roku od šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu. O Prijedlogu Odluke održano je i Javno savjetovanje u trajanju od 30 dana na koje je pristiglo 9 primjedbi te su doneseni amandmani koji su integrirani u Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koji je uvršten u dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 28. siječnja. Objasnio je kako se Odluka morala mijenjati radi usklađenja s novim odredbama zakona. Istaknuo je i neke bitne novine poput sakupljanja biootpada posebnom kantom od 1. siječnja 2023. godine, koji će se predavati na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi do trenutka izgradnje kompostane. Novost je i usluga obavještavanja korisnika o preuzimanju komunalnog otpada putem elektroničke pošte ili aplikacije.

Predstavnici mjesnih odbora postavljali su pitanja vezana uz odvoz zelenog otpada i prikupljanje staklene ambalaže i tekstila, a zanimalo ih je i evidentiranje prikupljanja komunalnog otpada iz praznih kanti. Direktor Mrak istaknuo je da se posude koje treba isprazniti moraju staviti na sabirno mjesto za pražnjenje, a ako nije potrebno pražnjenje, tada se ne iznose te se nisu ni do sada, a i neće se prazniti niti evidentirati kao pražnjenje. Kazao je i kako su svi prijedlozi i savjeti građana dobrodošli, a kako bi se poboljšalo prikupljanje i odvoz otpada. Gradonačelnik Kirigin zahvalio je predstavnicima mjesnih odbora na konstruktivnim prijedlozima te ih pozvao da do sjednice Gradskog vijeća upute sve ideje koje smatraju bitnim.

Direktor Komunalca Ervino Mrak podijelio je prisutnima edukativnu brošuru Eko Liburnija, zdrava i čista – biser Jadrana koju je izdao Komunalac d.o.o. Jurdani u suradnji s Hrvatskom udrugom stanara i suvlasnika zgrada, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ  i Komunalnim udruženjem HGK.

FotogalerijaOpatija