Koordinacija Vijeća mjesnih odbora 29. 11. 2022.

Posljednja ovogodišnja Koordinacija Vijeća mjesnih odbora održana je jučer u gradskoj vijećnici. Uz predstavnike većine od 15 opatijskih VMO-a na Koordinaciji su sudjelovali gradonačelnik Fernando Kirigin, zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić, pročelnica UO za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo i pročelnik UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša FIlip Vlah.

Istaknuta je potreba donošenja Pravilnika o radu Vijeća mjesnih odbora na razini svakog pojedinačnog Vijeća. Pojedini su VMO-i Pravilnike usvojili, no većina to nije učinila, iako im je Grad poslao prijedlog kako bi takav Pravilnik trebao izgledati. Članovi VMO-a su slobodni prilagoditi Pravilnik svojim potrebama. Članove Vijeća mjesnih odbora biraju izravno građani na izborima, a gradonačelnik zakonski može pokrenuti postupak raspuštanja pojedinog VMO-a u slučaju da njegovi članovi višekratno krše pravila rada, rečeno je na Koordinaciji.

Pročelnica UO za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo podsjetila je predstavnike Vijeća mjesnih odbora da svakako trebaju što prije dostaviti Financijski plan za iduću godinu, ako to još nisu učinili te im je ukratko prezentirala Prijedlog Proračuna Grada Opatije za iduću 2023. godinu.

Ove godine uvedene su naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora kojih su se odrekli članovi dva opatijska VMO-a. Podsjećamo još jednom da je za redovitost isplate naknada potrebno gradskim službama poslati poziv za sazivanje sastanka VMO-a te 8 dana po održanome sastanku i zapisnik sa sastanka zbog objave na službenoj mrežnoj stranici Grada.

Na koordinaciji se razgovaralo i o potrebi ujednačavanja prakse darivanja djece za sv. Nikolu ili Djeda Mraza, koja se provodi u većini opatijskih mjesnih odbora. Do pandemije koronavirusa pojedini su mjesni odbori organizirali priredbe s darivanjem djece, u pandemiji je ponegdje uvedena praksa darivanja poklon bonova, jučer se moglo čuti da su pokloni prilično različiti što bi bilo poželjno na neki način uskladiti. Razmišlja se o budućoj organizaciji nabavke prigodnih paketa za najmlađe preko Grada.

Recimo još da će se izbori za novi saziv Vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije održati u listopadu iduće 2023. godine.

Fotogalerija
Opatija